Producentpriserne er faldet i 5 ud af 6 måneder

Producentprisernes himmelflugt er forbi.

Største fald i eksporten siden finanskrisen - men medicin dulmer slaget

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at pro­du­cent­pri­sin­dek­set for varer faldt i februar med -0,3% i forhold til januar. Det er i sig selv et yderst marginalt fald, men det betyder samtidig, at pro­du­cent­pri­ser­ne nu er faldet i 5 af de seneste 6 måneder. Den årlige stigning i pro­du­cent­pri­ser­ne dykker. I februar lå pro­du­cent­pri­ser­ne 8,3% højere end for et år siden. Tilbage i august lå stigningen i pro­du­cent­pri­ser­ne rekordhøj på næsten 38%.

Pro­du­cent­pri­ser­nes himmelflugt er forbi. Priserne er faldet næsten 7% siden sommer, og det er ekstremt positivt for både virksomheder og forbrugere. Noget af virk­som­he­der­nes om­kost­nings­pres er lettet, og det sænker behovet for at sende prisstigninger videre til danskerne. Inflationen er med al tydelighed toppet.

De faldende pro­du­cent­pri­ser er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at pris­stig­nin­ger­ne er helt overståede for danskerne. Der eksisterer således stadig et efterslæb i antallet af virksomheder, som forventer at hæve priserne over den kommende tid. I detailhandlen forventer næsten halvdelen af virksomhederne at hæve priserne. Og for de virksomheder, som handler med fødevarer, er det mere end 70%. Vi forventer dog, at omfanget af virksomheder, som forventer at hæve priserne, står overfor et fald i den kommende periode som følge af de lavere pro­du­cent­pri­ser.

Prisstigninger har allerede gjort det omkring 3.000 kr. dyrere om måneden for en gennemsnitlig dansk børnefamilie sammenlignet med for et år siden. Inflationen er dog løjet af og faldt i februar for fjerde måned i træk til 7,6%. tilbage i oktober ramte inflationen det højeste i 40 år på over 10%.

Den årlige stigning i pro­du­cent­pri­ser­ne er især båret af højere råvarepriser. Rå­sto­find­vin­din­gen er steget med 19%. Fremstilling, som har den største vægt i pro­du­cent­pri­ser­ne er steget knap 8% sammenlignet med for et år siden. Omvendt ligger ener­gi­for­sy­nin­gen en smule lavere end for et år siden med et fald på -6%.

Pro­du­cent­pri­sin­dek­set viser udviklingen i priserne i de varer, som danske pro­du­centvirk­som­he­der sælger til andre virksomheder. Pro­du­cent­pri­ser­ne er en sammensætning af det, som sælges henholdsvis på det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eks­port­mar­ke­det).

Relaterede artikler