Prispresset vil ikke for alvor slippe sit greb i danskerne

Næsten halvdelen af detailbutikkerne varsler prisstigninger i den kommende tid.

Næsten 70% af dagligvarebutikkerne vil hæve priserne

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at der stadig er mange virksomheder, som forventer at hæve priserne i de kommende tre måneder. I detailhandelen som helhed forventer 46% af virksomhederne at hæve prisen i den kommende tid, mens det gælder for 68% af virksomhederne, som handler med fødevarer. Det er en andel, som er har ligget mere eller mindre uændret gennem det meste af efteråret og vinteren. De seneste måneder er andelen dog faldet en anelse tilbage. Det samme gælder for ser­vi­ce­sek­to­ren, hvor også en rimelig konstant andel af virksomheder vil hæve priserne. I industrien er der derimod tale om en stigning i den seneste periode.

Næsten halvdelen af de­tail­bu­tik­ker­ne varsler prisstigninger i den kommende tid. Det fortæller, at selvom farten i for­bru­ger­pris­stig­nin­ger­ne går ned, så vil prispresset ikke helt slippe sit tag i danskerne endnu. Der er dog også positive elementer at spore for andelen af virksomheder, som vil hæve priserne, er faldet tilbage fra toppen i foråret sidste år.

I en historisk kontekst er andelen af virksomheder, som vil hæve priserne, på et tårnhøjt niveau. I løbet af det forrige årti lå andelen og svingede omkring 5% på tværs af brancher, mens andelen i 2022 altså har ligget et godt stykke over 50%.

I tallene indgår også, hvor stor en andel af virksomhederne, som i de kommende tre måneder vil sænke priserne. I januar angiver 6% af virksomhederne i detailhandelen, at de vil sænke priserne i den kommende tid, mens det er 1% af virksomhederne i handelen med fødevarer. Der er altså markant flere virksomheder, som forventer at hæve priserne, end der er virksomheder, som vil sænke dem.

Vi forventer dog, at andelen af virksomheder, som vil hæve priserne, så småt vil begynde at pege nedad i takt med, at vi bevæger os længere ind i 2023. El- og gaspriserne er faldet ganske kraftigt siden sensommerens højder. Samtidig er de globale fødevare- og råvarepriser samt fragtrater faldet, og det trækker ned i omkostningerne for virksomhederne. Vi har de seneste måneder set pro­du­cent­pri­ser­ne falde ganske mærkbart. De ligger dog stadig ca. 10% end for et år siden, og det er en af forklaringerne på, at der fortsat venter prisstigninger forude for danskerne.

Relaterede artikler