Priserne på strøm og naturgas steg mærkbart sidste år

Priserne på energi er dog faldet noget mere til ro siden.

11.864 personbiler trillede over kantstenen hos bilforhandlerne i april

Helt nye tal fra Danmarks Statistik viser, at for­bru­ger­pri­sen steg på strøm og naturgas i 2. halvår af 2022. I gennemsnit kostede strøm 4,37 kr. pr. kilowatt-time (kWh) og naturgas kostede 18,85 kr. pr. kubikmeter (m3) *. Gen­nem­snits­pri­sen gælder for en forbruger, som bruger mellem 2.500 og 4.900 kWh i strøm og mellem 457 og 4.569 m3 i naturgas. Statistikken går tilbage til 2015.

Det betyder, at prisen på strøm var 29% højere end i 1. halvår af 2022 og hele 70% højere end 2. halvår af 2021. Det samme mønster er gældende for naturgas, som er 38% dyrere i 2. halvår i forhold til 1. halvår af 2022. Sammenlignet med 2. halvår af 2021 er naturgas 67% højere. Fra andre statistikker ved vi, at det særligt var i sensommeren, at priserne var ekstremt høje på strøm og naturgas, men er siden droslet mærkbart ned.

Energipriserne steg mærkbart sidste år til rekordhøjder. Mange danskere oplevede derfor at skulle betale langt mere for deres energiregning, selvom der blev sparet ivrigt på energien. I tillæg kom prisstigninger på øvrige dele af forbruget, mens også stigende renter har givet boligejere med variabel rente en ekstraregning.

Priserne på energi er dog faldet noget mere til ro siden de vilde dage i sensommeren og efteråret. I tillæg har vinteren budt på relativt mildt vejr, men danskerne har sparet på energien. Det gør samlet set, at denne vinters energiregning ikke er blevet så høj som frygtet.

I 2021 betalte en gennemsnitlig familie med et strømforbrug på 4.000 kWh ca. 9.500 kr. for deres strøm. I 2022 ender den regning på 15.500 kr. – altså en ekstraregning på 6.000 kr. For danskere med naturgasfyr gav 2022 samlet set også en ekstraregning set i forhold til 2021. I 2021 kostede et gennemsnitligt forbrug på 1.650 m3 15.500 kr. I 2022 lød regningen på 26.000 kr. – altså en merregning på 10.500 kr. I beregningerne er der antaget et uændret forbrug af strøm og naturgas.

Ser vi ind i 2023, så kan både strøm- og na­tur­gas­reg­nin­gen få et nøk nedad igen i forhold til 2022, hvis de lavere priser i de første måneder af året holder ved.

*Note: I beregningen af for­bru­ger­pri­sen på naturgas i 2022 er værdien af varmechecken, som blev udbetalt i august 2022, fratrukket, hvilket foreløbigt er beregnet til 3,63 kr. pr. m3. Danmarks Statistik skønner, at ca. to tredjedele af gasforbrugerne har modtaget kompensation, hvorfor værdien af kompensationen for disse er større end det beregnede gennemsnit. Herudover er der korrigeret i forhold til for høj aconto opkrævning hos nogle selskaber, hvilket er behæftet med usikkerhed. For strøm udgør værdien af varmechecken ca. 1 øre pr. kWh, som også er fratrukket for­bru­ger­pri­sen i statistikken.

Relaterede artikler