Naturgasforbruget er 37% lavere i 2022

Det lavere forbrug af naturgas skyldes primært, at prisen på naturgas i løbet af 2022 steg meget kraftigt.

Danskernes bankindlån er fortsat på mere end 1 billion kr. i oktober

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2022 samlet set blev brugt 48.388 terajoule (TJ) naturgas blandt husholdninger og virksomheder herhjemme eksklusiv bionaturgas. Det er fald på hele 37% i forhold til forbruget i 2021, hvor der blev brugt 77.477 TJ. Tallene stammer fra en eksperimentel statistik fra Danmarks Statistik som offentliggøres ugentligt. Statistikken går tilbage til 2019.

2022 bød på et voldsomt fald i na­tur­gas­for­bru­get herhjemme. I 2022 brugte danske husholdninger og virksomheder hele 37% mindre naturgas end året før. Det lavere forbrug af naturgas skyldes primært, at prisen på naturgas i løbet af 2022 steg meget kraftigt til priser, vi aldrig har været vidne til før. Siden toppen i sommers er prisen på naturgas dog faldet en del tilbage, men befinder sig stadig på et højere niveau end for to år siden.

Det er ikke noget nyt fænomen, at na­tur­gas­for­bru­get falder. Det har vi også set i årene forud, men 2022 tegner sig dog for et ganske markant fald, og vi anser det primært som et udtryk for, at prisen er steget med stor hast, hvilket har nødvendiggjort en besparelse. Omlægning til andre energiformer spiller naturligvis også ind på et faldende na­tur­gas­for­brug, mens vejret også har noget at sige.

Prisen på naturgas accelererede med uhørt kraft igennem 2022, hvor vi i september nåede toppen i for­bru­ger­pri­ser­ne. Her kostede en kubikmeter (m3) naturgas i gennemsnit 29,40 kr. for en dansk husstand ifølge tal fra For­sy­nings­til­sy­net. Siden er der faldet mere ro over priserne, som minder om priserne, som vi var vidne til sidste vinter. Det er dog stadig et højere prisniveau, end før pris­stig­nin­ger­ne satte ind, hvor naturgas kostede i omegnen af 7-8 kr. pr. m3.

Et typisk hus på 130 kvm. bruger ifølge Ener­gi­sty­rel­sen 1.650 m3 naturgas om året. Hvis vi antager, at den gennemsnitlige husstand har sparet 37% på naturgassen, så svarer det til, at det årlige forbrug er nedsat til omkring 1.050 m3 om året. Omsætter vi det til kroner og ører, så kostede et na­tur­gas­for­brug i 2021 på 1.650 m3 omkring 16.000 kr. Hvis man har sparet 37% på sit gasforbrug i 2022, så vil gasregningen lyde på ca. 18.000 kr., og man slipper altså med en noget mere beskeden merregning. Brugte man 1.650 m3 i 2022, så har det kostet ca. 28.000 kr. Med til den beregning skal dog pointeres, at vi ikke kender fordelingen i faldet i gasforbruget mellem virksomheder og husholdninger. Derfor kan de 37% være et andet tal specifikt for husholdninger, men det er bedste bud i beregningen.

Relaterede artikler