Nationalbanken hæver renten

Det er gået voldsomt hurtigt med renteforhøjelser, der er kommet som perler på en snor.

FED skruer ned for obligationsopkøb

Nationalbanken hæver renten med 0,35 procentpoint. Nationalbanken vælger dermed at give snor til renten hos den europæiske centralbank, ECB, som hævede renten tidligere i dag med 0,50 procentpoint. Ind­skuds­be­vis­ren­ten i Nationalbanken lyder nu på 2,10%. Det er den højeste rente siden 2009. Så sent som sidste sommer lå renten i -0,60%.

Nationalbanken hæver renten for femte gang. Og selvom de ikke hæver med helt det samme som ECB, så er det stadig en ganske stor rentestigning. Det er gået voldsomt hurtigt med ren­te­for­hø­jel­ser, der er kommet som perler på en snor. Siden sidste sommer er renten kørt op fra minus til nu det højeste siden 2009. Og det slutter med meget stor sandsynlighed ikke her, hvor der er udsigt til flere ren­te­for­hø­jel­ser.

ECB svinger taktstokken i ren­te­for­hø­jel­ser­ne, og Nationalbanken følger med som følge af fast­kur­spo­li­tik­ken. Grunden til at Nationalbanken så ikke følger ECB helt med en lige så stor ren­te­for­hø­jel­se er, at kronekursen ligger til den stærke side. Ved at give lidt snor til renten hos ECB, giver man også lidt lettelse i kronepresset. Det samme gjorde de i oktober.

Striben af ren­te­for­hø­jel­ser er nødvendige for at få bugt med den høje inflation. Inflationen ramte i efteråret det højeste i 40 år, hvor den senest er målt til knap 9% i Danmark. Inflationen er således stadig høj, og kampen er endnu ikke vundet.

Mange danske boligejere er i høj grad påvirket af dagens ren­te­be­slut­nin­ger. Pilen på flere hund­re­de­tu­sin­de boligejeres lån med variabel rente har peget kraftigt op det seneste halve år. Den meget markante stramning i pen­gepo­li­tik­ken med ren­te­for­hø­jel­ser hos ECB og Nationalbanken er den helt store årsag til ren­testig­nin­ger­ne på lånene. For et år siden var renten i negativ på det fleste af boligejernes lån med variabel rente. I dag ligger den tættere på de 3%.

Relaterede artikler