Mere end 28.000 nye stillingsopslag i januar

Stillingsopslagene holder flot niveau. Selvom arbejdsmarkedet har sat farten ned, så er det overhovedet ikke gået i stå.

Antallet af langtidsledige skumper

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Jobindex viser, at der blev slået 28.569 jobannoncer op i januar. Det er en stigning på 4.500 i forhold til december. Der bliver dog typisk slået færre stillinger op i julemåneden, og tager vi højde for sæson, ligger jobopslagene stort set uændret. I forhold til sidste år er antallet af jobopslag dykket med 15%. For et år siden var farten på ar­bejds­mar­ke­det ekstremt høj med historisk mange jobbannoncer til følge.

Trods det seneste års mærkbart dalende jobannoncer, så ligger de i en historisk sammenligning stadig til den høje side. Sammenlignet med tiden før coronakrisen, så bliver der i øjeblikket slået omkring 15% flere stillinger op.

Stil­lings­op­sla­ge­ne holder flot niveau. Selvom ar­bejds­mar­ke­det har sat farten ned, så er det overhovedet ikke gået i stå. Det seneste års fald i stil­lings­op­sla­ge­ne er mere et resultat af den abnormt høje fart, som det kommer fra.

Vi forventer, at der venter en mere udfordrende tid for ar­bejds­mar­ke­det. Udfordringerne har tårnet sig op for dansk økonomi, og et slag til den danske økonomi vil resultere i et mindre behov for arbejdskraft. Typisk sker reaktionen på ar­bejds­mar­ke­det med en forsinkelse, og vi ser nu så småt de økonomiske udfordringer i et nedsat tempo på ar­bejds­mar­ke­det. Som resultat forventer vi, at stil­lings­op­sla­ge­ne vil falde, ledigheden stige og beskæftigelsen vil falde gennem 2023.

Ar­bejds­mar­ke­det står i en periode, hvor det skal finde ud af, hvilket ben det skal stå på. På det ene sætter beskæftigelsen fortsat nye rekorder, og der bliver i en historisk kontekst stadig slået mange stillinger op. På det andet er ledigheden begyndt at stige, og stil­lings­op­sla­ge­ne er vel at mærke dykket sammenlignet med sidste års vilde ridt.

De seneste år har budt på massiv fremgang på ar­bejds­mar­ke­det. Beskæftigelsen er rekordhøj, og der er i dag 172.000 flere personer i arbejde i Danmark end før coronakrisen. Le­dig­heds­pro­cen­ten er 2,7% og tæt på det laveste siden 2008. Dog har vi senest set, at ledigheden er steget i tre måneder med omkring 4.500 flere personer.

Relaterede artikler