Medicin trækker industriens produktion

Industrien buldrer frem. Men dykker man dybere ned i tallene, vil man dog finde et meget mere broget billede. Medicin præsterer en enormt stærk fremgang, mens der omvendt er tilbagegang på alle andre områder.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske in­du­stri­pro­duk­tion steg 6,3% i juni. Produktionen svinger meget fra måned til måned, men ser vi på 2. kvartal som helhed i forhold til 1. kvartal, så er produktionen vokset med hele 4,2% i forhold til kvartalet før.

Det er dog især me­di­ci­nal­pro­duk­tio­nen som trækker op i den samlede in­du­stri­pro­duk­tion. Me­di­ci­nal­pro­duk­tio­nen voksede med imponerende 16,3% i 2. kvartal. Men trækker vi me­di­ci­nal­pro­duk­tion ud af beregningen, så faldt industriens produktion omvendt med 4% i 2. kvartal.

Industrien buldrer frem. Men dykker man dybere ned i tallene, vil man dog finde et meget mere broget billede. Medicin præsterer en enormt stærk fremgang, mens der omvendt er tilbagegang på alle andre områder. Produktionen var i 2. kvartal lavere i 11 ud af 12 underbrancher i forhold til 1. kvartal.

Industrien er påvirket af en række pro­duk­tions­be­græns­nin­ger. Knap hver tredje in­du­stri­virk­som­hed melder om mangel på efterspørgsel. Efterspørgslen daler i økonomien i takt med at højere renter og et højere prisniveau har gjort det dyrere at være forbruger og virksomhed. Samtidig er tempoet også gået ned udenfor landets grænser, hvilket ligeledes rammer dele af den danske industri.

Hertil melder 22% om mangel på materialer og udstyr, mens 14% mangler arbejdskraft. Det er alt sammen med til at hæmme produktionen.

Relaterede artikler