Medicin giver industriens produktion vokseværk

Industrien buldrer afsted. Men det er bestemt ikke med samme fart i alle dele af industrien. Medicin står for en fuldstændig vanvittig fremgang, og det får industritallene til at fremstå enormt flotte.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske in­du­stri­pro­duk­tion steg med 1,3% i april. Produktionen svinger meget fra måned til måned, men ser vi på de seneste tre måneder i forhold til de tre forudgående måneder, så er produktionen løftet med 2,9%.

Det er i høj grad produktionen af medicin, som bærer den samlede fremgang i in­du­stri­pro­duk­tio­nen. Over de seneste tre måneder er me­di­ci­nal­pro­duk­tio­nen vokset med 14% i forhold til de tre måneder før. Trækker vi medicin ud af produktionen, så er industriens produktion derimod faldet med næsten -4% i de seneste tre måneder i forhold til de tre foregående måneder. Og produktionen er i perioden gået ned i 10 ud af 12 underbrancher indenfor industrien.

Industrien buldrer afsted. Men det er bestemt ikke med samme fart i alle dele af industrien. Medicin står for en fuldstændig vanvittig fremgang, og det får in­du­stri­tal­le­ne til at fremstå enormt flotte. Men under overfladen er billedet mere broget med decideret fald i langt størstedelen af un­der­bran­cher­ne.

Industriens produktion er rekordhøj og vokset med 14% i forhold til for et år siden. Men det er især me­di­ci­nal­sek­to­ren, der trækker et stort læs i in­du­stri­pro­duk­tio­nen med en fremgang på svimlende 63% i forhold til sidste år. Ser vi bort fra medicin, så er in­du­stri­pro­duk­tio­nen omvendt skrumpet med -8% i forhold til for et år siden.

Flere udfordringer påvirker industrien, og mere end 40% melder om pro­duk­tions­be­græns­nin­ger. Den største pro­duk­tions­be­græns­ning er i dag mangel på efterspørgsel, som hver fjerde in­du­stri­virk­som­hed beretter om. Herefter er det mangel på materialer og udstyr med 23%, mens 17% fortsat melder om mangel på arbejdskraft.

Relaterede artikler