Mangel på efterspørgsel udfordrer virksomheder

Erhvervstilliden er på det højeste siden juli. Positivt at se fremgang, men erhvervstilliden er bestemt ikke prangede, og virksomhederne oplever en lang række af begrænsninger. I runde tal oplever hver tredje virksomhed, at mangel på efterspørgsel er blevet en udfordring.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at er­hverv­stil­li­den stiger til 97,4 i december fra 91,9 i november. For et år siden bundede er­hverv­stil­li­den på 86,9. Siden er den steget i 9 ud af de seneste 12 måneder.

Er­hverv­stil­li­den er på det højeste siden juli. Positivt at se fremgang, men er­hverv­stil­li­den er bestemt ikke prangede, og virksomhederne oplever en lang række af begrænsninger. I runde tal oplever hver tredje virksomhed, at mangel på efterspørgsel er blevet en udfordring. Det er ret højt i en historisk sammenligning. I både byggeriet, industrien og detailhandlen forventer man at have færre ansatte over den kommende tid.

I industrien melder 38% af virksomhederne om så stor mangel på efterspørgsel, at det er pro­duk­tions­hæm­men­de. Vi ser netop, at produktionen i industrien er dalende. I ser­vi­ce­er­hver­ve­ne beretter 34% om mangel på efterspørgsel, mens det er 28% i byggeriet. For alle tre brancher er det i den høje ende.

Den ringere efterspørgsel kommer af, at renterne er steget, priserne er højere efter en tid med høj inflation og en generelt større usikkerhed for økonomien. Det rammer meget direkte på den oplevede efterspørgsel hos virksomhederne. Dansk økonomi er i teknisk recession med fald i BNP til kvartaler i træk. Forbrugerne og virksomhederne er ramt af et højere pris- og om­kost­nings­ni­veau og stigende renter. Vi forventer dog en blød landing i økonomien, om end en landing efter en lang periode med modvind.

Byggeriet er samtidig ramt af dårligt vejr. I alt svarer 22%, at dårligt vejr er en decideret pro­duk­tions­be­græns­ning. Det er det højeste antal byg­ge­virk­som­he­der i 10 år, der melder om dårligt vejr som udfordring til produktionen. Hertil er der fortsat mangel på arbejdskraft, som hver fjerde byg­ge­virk­som­he­der beretter om.

Relaterede artikler