Mange virksomheder forventer at hæve priserne

Prisstigningerne vil ikke for alvor slippe sit greb i danskerne.

Ingen spor af coronakrisen i konkurser - men lettelsens suk er alt for tidligt at drage

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der fortsat er udsigt til prisstigninger til forbrugerne i den kommende tid. Ser vi på detailhandelen som helhed, så forventer 48% af butikkerne at hæve priserne over de kommende tre måneder. Det er stort set på niveau med oktober og november, hvor andelen var henholdsvis 47% og 49%. Sætter vi luppen på handlen med fødevarer, så forventer 71% at hæve priserne i de kommende tre måneder. Her er der tale om et niveau, som er lidt lavere end i oktober og november. I industrien er andelen af virksomheder, som vil hæve priserne, uændret, mens der indenfor service er tale om en lille stigning.

Der er tale om et højt niveau af virksomheder, som vil hæve prisen, da andelen igennem det meste af 2010´erne lå og svingede omkring 5% på tværs af brancher. Det er dog også vigtigt at understrege, at andelen af virksomheder som forventer at hæve priserne lå på sit højeste i foråret 2022, og siden er aftaget.

Pris­stig­nin­ger­ne vil ikke for alvor slippe sit greb i danskerne. Mange virksomheder forventer fortsat at hæve priserne i de kommende tre måneder, og det sender et tydeligt signal til danskerne om, at der fortsat er prisstigninger på vej. Der er dog også spæde tegn på en opblødning, da andelen af virksomheder, som vil hæve priserne, er mindsket siden foråret sidste år. Vi forventer, at den opblødning vil fortsætte i den kommende tid. Det er dog betinget af, at omkostningerne og energipriserne ikke stiger på ny igen.

Når vi forventer at færre virksomheder vil hæve priserne, skyldes det flere faktorer. El- og gaspriserne er væsentligt lavere i forhold til toppen i august, mens fødevare- og råvarepriser samt fragtrater også er faldet. Det bidrager alt sammen til at trække ned i omkostningerne for virksomhederne. Ser vi på pro­du­cent­pri­ser­ne, så er de faldet tre måneder i streg med knap 6%. Pro­du­cent­pri­ser­ne ligger dog stadig 14% højere end for et år siden, hvilket i høj grad er med til at forklare, at der stadig er virksomheder, som er i gang med at hæve priserne.

Der er i dag også kommet tal for er­hverv­stil­li­den, som i december falder til 85,9 fra 88,5 i måneden før. Dermed falder er­hverv­stil­li­den igen svagt efter en lille stigning i måneden forinden. Er­hverv­stil­li­den ligger fortsat mærkbart lavere end for et år siden.

Relaterede artikler