Lønningerne vokser i højere hastighed

Høj fart på arbejdsmarkedet og overenskomstforhandler, som begynder at slå igennem, er med til at hive lønvæksten mærkbart op. Det betyder, at lønningerne igen løber langt stærkere end priserne.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at lønningerne steg 4,1% i 3. kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. I 2. kvartal lød lønstigningen på 3,2%. Det er de højeste lønstigninger i statistikkens periode, som går tilbage til 2017. Det er især den private sektor, som løber foran i løn­stig­nin­ger­ne. I den private sektor vokser løn­stig­nin­ger­ne til 4,9% i 3. kvartal mod 3,5% kvartalet før. Skeler vi til tal fra Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning ser vi aktuelt de højeste lønstigninger i 15 år.

Løn­stig­nin­ger­ne tager til. Høj fart på ar­bejds­mar­ke­det og overenskomst­for­hand­ler, som begynder at slå igennem, er med til at hive lønvæksten mærkbart op.

Det betyder, at lønningerne igen løber langt stærkere end priserne. Danskerne oplever dermed fornyet fremgang i reallønnen. Dybt positivt efter 2022 bød på et ef­ter­tryk­ke­ligt slag til købekraften hos danskerne med den højeste inflation i 40 år. Det tabte er på ingen måde genvundet, men det er kærkomment og den rigtige retning, hvor danskerne igen oplever at komme længere for deres tjente penge.

For­bru­ger­pri­ser­ne i 3. kvartal var 2,1% højere end i samme periode året før. Med gennemsnitlige lønstigninger på over 4% betyder det, at lønningerne igen bevæger sig hurtigere end inflationen og det giver re­al­løns­frem­gang.

Sidste år blev danskernes realløn banket adskillige år tilbage. Det skete som følge af, at inflationen ramte det højeste i 40 år på mere end 10%, og det kunne lønstigninger omkring 2,6% ikke hamle op med. Det seneste års massive fald i reallønnen er ikke hverdagskost for danskerne. I 10 år har danskerne som helhed oplevet, at lønnen er steget hurtigere end priserne, og man dermed kom længere for de tjente penge.   

Vi ser igen pri­vat­for­bru­get stige, og det understøttes blandt andet af, at lønudviklingen igen overgår udviklingen i inflationen. Samtidig fortsætter beskæftigelsen med at stige. Sidste års faldende købekraft har dog gjort ondt og ikke set tilsvarende i nyere tid. Det påvirkede pri­vat­for­bru­get negativt, som sidste år faldt med det kraftigste siden finanskrisen.

Relaterede artikler