Lønningerne steg 3,5% i 4. kvartal

Danskernes realløn er banket tilbage. Priserne stiger med høj hast, og det tempo kan lønningerne ikke følge.

Sådan rammer Coronakrisen privatøkonomien

Friske tal fra Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning viser, at lønningerne steg med 3,5% i 4. kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Det er uændret i forhold til 3. kvartal, hvor lønningerne også steg med 3,5% i forhold til året før.

Danskernes realløn er ef­ter­tryk­ke­ligt banket tilbage. Priserne stiger med høj hast, og det tempo kan lønningerne på ingen møde følge. Lønningsposen vokser trods alt, men det ændrer ikke på, at købekraften for danskernes indkomster er forsvundet i høj fart. Det gør ondt og kan ikke undgå at påvirke pri­vat­for­bru­get hos mange danske familier.

Inflationen er skyhøj og ramte i november 8,9%. Den høje stigning i for­bru­ger­pri­ser­ne betyder, at danskerens realløn gennem 2022 er faldet med -5,0%.

Ar­bejds­mar­ke­det kører stadig i høj fart. Beskæftigelsen slår nye rekorder måned for måned, ledigheden holder sig tæt på det laveste siden 2008, og der meldes stadig om mangel på arbejdskraft. Det kan sætte en opadgående tryk på lønningerne. Vi må dog samtidig erkende, at ar­bejds­mar­ke­det er på vej ind en ny fase. Be­skæf­ti­gel­ses­frem­gan­gen er ikke lige så udtalt som tidligere, ledigheden er så småt begyndt at pege op og jobopslagene viser ikke lige så stor styrke som tidligere.

Udfordringerne for dansk økonomi er fuldt intakte. Inflationen er tårnhøj, for­bru­ger­til­li­den er på rekordlave niveauer og usikkerheden om fremtiden er massiv. Pri­vat­for­bru­get og eksporten står overfor en udfordrende tid med modvind, og risikerer at påvirke ar­bejds­mar­ke­det negativt, hvor vi forventer, at beskæftigelsen vil falde og ledigheden stige.

Relaterede artikler