Lønningerne følger igen med priserne

De danske forbrugere har kunnet se flere års lønstigninger blive spist af den højeste inflation i 40 år. Men nu er tiden startet, hvor købekraften langsomt igen bliver genvundet.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning viser, at lønningerne er steget 3,1% i 1. kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Det er lavere end i de foregående kvartaler, men Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning fremhæver selv, at faldet blandt andet skyldes en række cor­o­na­re­la­te­re­de forhold, som trak lønvæksten op sidste år og dermed aktuelt trækker tallet ned. Lønvæksten har forankret sig over 3% de seneste to år. Før det skal vi tilbage til 2009 for igen at finde lønstigninger på den gode side af 3%.

Ser vi på den kvartalsvise stigning, så steg lønningerne i 1. kvartal med 0,4% i forhold til kvartalet før. I samme periode har inflationen været på 0,3%. Det betyder, at lønningerne igen kan hamle op med pris­ud­vik­lin­gen.

Lønningerne kan igen hamle op med udviklingen i priserne. Det er billedet på den allerseneste tid og er ekstremt positivt. Det er utvivlsomt med til at give en smule lettelse hos de danske forbrugere, som sidste år oplevede, at deres realløn blev hamret adskillige år tilbage. De kunne simpelthen se flere års lønstigninger blive spist ædt af den højeste inflation i 40 år. Men nu er tiden startet, hvor købekraften langsomt igen bliver genvundet.

Sammenlignet med sidste år er reallønnen dog faldet markant. Det skyldes, at alt imens der har været lønstigninger på 3,1% det seneste år, så er priserne i samme periode steget med mere end 7%. Det betyder, at reallønnen er faldet med -4,0%. Til sammenligning oplevede danskerne en stigning i reallønnen på omkring 1%-2% i perioden 2015-2021.

Det seneste års fald i reallønnen er en verden til forskel fra det, som danskerne har været vant til i en lang periode. I 10 år har danskerne som helhed oplevet, at lønnen er steget hurtigere end priserne, og man dermed kom længere for de tjente penge. Den faldende købekraft ikke er målt så voldsom i nyere tid, hvor danskerne slet og ret kan købe mindre for deres tjente penge i forhold til for et år siden. Det gjorde ondt og sætter sig pri­vat­for­bru­get hos mange danske familier.

Løn­stig­nin­ger­ne har imidlertid taget et skridt op de senere år og befinder sig omkring det højeste siden 2009. Der har været fuld fart frem på ar­bejds­mar­ke­det, hvor beskæftigelsen slår den ene rekord efter den anden. Samtidig ligger jobopslagene stadig til den pæne side, og ledigheden er fortsat meget lav.

Relaterede artikler