Lille stigning i ledigheden

Det er en meget lille stigning og væsentlig mindre end i de foregående måneder.

Antallet af langtidsledige skumper

Friske tal viser, at ledigheden steg med 300 personer i januar, når der tages højde for sæson. Det viser Danmarks Statistiks le­dig­heds­in­di­ka­tor, som bliver offentliggjort umiddelbart efter måneden.

Det er tredje måned i træk, at ledigheden stiger. I den periode er der kommet omkring 4.000 flere personer i ledighedskøen. Det betyder, at der i dag er 80.500 ledige i Danmark. Det er det højeste i mere end et år.

Ledigheden stiger kun en smule. Det er en meget lille stigning og væsentlig mindre end i de foregående måneder. Så på den måde er dagens tal bedre end frygtet.

Vi må dog også erkende, at den danske økonomi har sat tempoet ned. Det ser vi smitte af på ledigheden, hvor flere personer melder sig i ledighedskøen måned for måned. Ar­bejds­mar­ke­det har længe stået enormt stærkt med laveste ledighed siden 2008 og rekordhøj beskæftigelse. Samtidig er vi ikke voldsomt overraskede over stigningen i ledigheden. Ar­bejds­mar­ke­det bliver typisk ramt med forsinkelse, så det er noget, man har gået og ventet på.

Vi forventer, at der venter en mere udfordrende tid for ar­bejds­mar­ke­det i 2023. Den danske økonomi blev i 2022 ramt af massive udfordringer, da inflationen skød i vejret til det kraftigste niveau i 40 år. Det tager hårdt på danskernes købekraft, og det ses tydeligt afspejlet i den lave for­bru­ger­til­lid. Det vil ramme pri­vat­for­bru­get, som står for næsten halvdelen af dansk økonomi. Det smitter videre af på ar­bejds­mar­ke­det, og vi forventer derfor, at ledigheden vil pege op i det kommende år og beskæftigelsen falde.

Modgangen rammer dog på et ekstremt stærkt udgangspunkt. Beskæftigelsen er fortsat rekordhøj, og ledigheden kommer fra det laveste niveau i 14 år. En så lav ledighed er ikke altid holdbar på længere sigt, da det samtidig medfører kapacitetspres, mangel på arbejdskraft og risiko for ubalancer i økonomien.

Relaterede artikler