Lille fald i ledigheden i marts

Wow, ledigheden sniger sig en anelse ned. Arbejdsmarkedet viser en imponerende styrke. Selvom faldet i ledigheden i marts er så godt som ingenting, så er det vilde, at den faktisk formår at pege ned. Det er voldsomt robuste tal, som strømmer ud fra arbejdsmarkedet.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden faldt med 110 personer i marts, når der tages højde for sæson. Det er stik modsat le­dig­heds­in­di­ka­to­ren, som viste 427 flere ledige. Ledigheden er steget i de foregående fem måneder med i alt 5.100 personer. Le­dig­heds­pro­cen­ten er samtidig uændret på 2,8%. Ledigheden ramte for et år siden det laveste siden 2008 på 2,4%.

Wow, ledigheden sniger sig en anelse ned. Ar­bejds­mar­ke­det viser en imponerende styrke. Selvom faldet i ledigheden i marts er så godt som ingenting, så er det vilde, at den faktisk formår at pege ned. Det er voldsomt robuste tal, som strømmer ud fra ar­bejds­mar­ke­det. Samtidig slår beskæftigelsen rekorder, og stil­lings­op­sla­ge­ne ligger fortsat højt.

Der er i dag er 81.276 ledige i Danmark. Ledigheden falder en smule i marts, og er kun steget svagt i de foregående fem måneder. Historisk set er ledigheden meget lav. Før coronakrisen lå ledigheden på omkring 100.000 og toppede efter finanskrisen med omkring 165.000 personer.

Beskæftigelsen slår rekord i februar med i alt 2.983.500 lønmodtagere i arbejde i Danmark. Samtidig er antallet af stil­lings­op­slag til den høje side, så der er stadig er gang i hjulene på ar­bejds­mar­ke­det. Den fælles fortælling fra nøgletallene fra ar­bejds­mar­ke­det er dog, at det abnormt høje tempo er forbi, men med udsigt til blød landing. Modvinden til dansk økonomi har ramt på et hammerstærkt udgangspunkt for ar­bejds­mar­ke­det og dansk økonomi.

Vi forventer, at der er fortsatte stigninger i ledigheden forude. Modvinden har ramt økonomien med høj inflation og svækket købekraft hos de danske forbrugere. Samtidig er renterne drønet i vejret, mens eksporten kan blive udfordret. Det vil smitte af på ar­bejds­mar­ke­det, og vi forventer, at beskæftigelsen falder i 2023, mens ledigheden stiger. Vi forventer dog en blød landing for dansk økonomi.

Relaterede artikler