Lidt færre ledige i april

Ledigheden falder for anden måned. Faldende er i den helt lille skala, men arbejdsmarkedet viser simpelthen en imponerende styrke. Det er vel at mærke i en tid, hvor aktiviteten i økonomien burde være udfordret.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal viser, at ledigheden faldt med 172 personer i april, når der tages højde for sæson. Det viser le­dig­heds­in­di­ka­to­ren fra Danmarks Statistik, som er en frisk opgørelse umiddelbart efter månedens afslutning. Det er anden måned i træk med fald, hvor den samlet er gået tilbage med godt 450 personer. Le­dig­heds­pro­cen­ten er uændret på 2,8%. Ledigheden ramte for et år siden det laveste siden 2008 på 2,4%.

Wow, ledigheden falder for anden måned. Faldende er i den helt lille skala, men ar­bejds­mar­ke­det viser simpelthen en imponerende styrke. Det er ret be­mær­kel­ses­vær­digt, at ledigheden faktisk formår at pege ned. Det er meget robuste tal, der strømmer ud fra ar­bejds­mar­ke­det. Beskæftigelsen slår rekorder, ledigheden falder, og stil­lings­op­sla­ge­ne ligger ganske højt. Det er vel at mærke ovenpå en tid med kraftige prisstigninger og markant stigning i renterne, som bør dæmpe aktiviteten i økonomien.

Der er i dag er 81.044 ledige i Danmark. Ledigheden steg i 4 måneder med knap 5.300, før den så er begyndt at falde igen de seneste to måneder. Før coronakrisen lå ledigheden på omkring 100.000. Efter finanskrisen toppede ledigheden med omkring 165.000 personer.

Ledigheden bliver holdt lav af den høje fart på ar­bejds­mar­ke­det. Beskæftigelsen slog ny rekord i februar med i alt 2.983.500 lønmodtagere i arbejde. Samtidig der netop er kommet nye tal for antallet af stil­lings­op­slag, som fortsat ligger til den høje side. Der er med andre ord er der stadig gang i hjulene på ar­bejds­mar­ke­det. Dog er det abnormt høje tempo fra sidste år forbi, og nu med udsigt til en blød landing.

Vi forventer, at ledigheden vil pege op i 2023. Modvind har ramt den danske økonomi, og vi har allerede set pri­vat­for­bru­get falde. Den høje inflation og stigende renter har svækket danskernes købekraft. Pri­vat­for­bru­get står for næsten halvdelen af aktiviteten i den danske økonomi, og et svækket privatforbrug giver genlyd i den brede økonomi og ar­bejds­mar­ke­det. Vi forventer, at der venter en tid med lavere beskæftigelse, stigende ledighed og færre stil­lings­op­slag. Der er dog ingen tvivl om, at modvinden rammer dansk økonomi på et hammerstærkt udgangspunkt med høj beskæftigelse og lav ledighed.

Relaterede artikler