Lidt færre beskæftigede i byggeriet

Byggebeskæftigelsen klarer sig umådelig flot set i lyset af den massive modvind, der har bygget sig op. Godt nok falder beskæftigelsen en smule, men det er ganske afdæmpet.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen faldt med 1.294 personer i 2. kvartal, når der korrigeres for sæson. Beskæftigelsen i byggeriet er nu faldet i tre ud af de seneste fem kvartaler. Der er i dag 192.900 personer beskæftigede i byggeriet. Byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen slog rekord i begyndelsen af 2022 med knap 195.000 og befinder sig stadig tæt på rekordhøje niveauer til trods for det seneste fald.

Byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen klarer sig umådelig flot set i lyset af den massive modvind, der har bygget sig op. Godt nok falder beskæftigelsen en smule, men det er ganske afdæmpet. Byg­ge­be­skæf­ti­gel­sen ligger stadig på rekordhøje niveauer.

Byg­geom­kost­nin­ger­ne er steget kraftigt, renterne har taget et gedigent hop op, og boligmarkedet har været ramt med lav han­del­sak­ti­vi­tet og faldende priser. Alt sammen er noget, som påvirker i negativ retning. Men alligevel er meldingerne fra byg­ge­virk­som­he­der­ne, at ordrebøgerne ser fortsat flotte ud. Næsten 4 ud af 5 virksomheder melder om tilstrækkelige eller mere end tilstrækkelige or­dre­be­hold­nin­ger.

Så sent som i juni meldte 73% af virksomhederne i byggeriet, at der er tilstrækkeligt med ordrer og yderligere 5% at ordrerne er mere end tilstrækkelige. Omvendt melder 22%, at ordrebøgerne er util­stræk­ke­li­ge. Det er nogenlunde på niveau med de seneste par år. Vi forventer dog at omfanget af virksomheder med fald i ordrerne daler i takt med at de eksisterende ordrebøger effektueres.

De seneste tal for boligbyggeriet viser, at næsten 10.000 nye boliger stod færdige i 1. kvartal. Det er næsten 20% flere færdiggjorte byggerier sammenlignet med samme kvartal året før. Ser vi derimod på det påbegyndte byggeri, så peger pilen entydigt ned. I 1. kvartal blev der påbegyndt byggeri af knap 6.000 boliger, hvilket er -24% færre sammenlignet med sidste år.

Udover højere renter, så er er det samtidig blevet væsentligt dyrere at bygge nyt. Omkostningerne til materialer er steget med mere end 10% i forhold til for et år siden. Lø­nom­kost­nin­ger­ne trækker også op, men dog i langt mindre grad. Lø­nom­kost­nin­ger­ne er over det seneste år steget med knap 4%. Byg­geom­kost­nings­in­dek­set har gennem det meste af 2010´erne ligget i omegnen af 2% i årlige stigninger, men er altså de seneste to år buldret op i mærkbare stig­nings­tak­ter.

Relaterede artikler