Ledigheden stiger svagt

Det seneste halvandet år har pilen overordnet set peget op, og det er dagens negative historie. Men det positive er omvendt, at det går ekstremt langsomt, og historisk er der fortsat meget få ledige i Danmark.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden steg med 261 personer i september. Det er en lille nedjustering af le­dig­heds­in­di­ka­to­ren tidligere på måneden, som viste en stigning i ledigheden på godt 300 personer. Med den seneste måneds stigning er der i dag 84.366 ledige personer i Danmark.

Ledigheden stiger svagt. Det seneste halvandet år har pilen overordnet set peget op, og det er dagens negative historie. Men det positive er omvendt, at det går ekstremt langsomt, og historisk er der fortsat meget få ledige i Danmark. Ar­bejds­mar­ke­det har været umådeligt stærkt i en periode præget af høj inflation, stigende renter og økonomisk usikkerhed.

Ledigheden er steget i 15 ud af de seneste 17 måneder. I den periode er der kommet 12.300 flere ledige. I samme periode er også le­dig­heds­pro­cen­ten tikket op. I foråret 2022 ramte le­dig­heds­pro­cen­ten sin seneste bund på 2,4% men er siden steget til 2,9%.

Beskæftigelsen stiger fortsat og slår nye rekorder, og det er med til at holde ledigheden i kort snor. Alene i 2023 er der kommet 27.000 flere personer i arbejde, så der i dag er flere end 3 mio. lønmodtagere i arbejde i Danmark. Det er aldrig observeret før. Farten er dog på vej ned på ar­bejds­mar­ke­det, når vi ser på antallet af stil­lings­op­slag. De har generelt peget ned gennem den seneste lange periode. De ligger fortsat fornuftigt til, men er slet ikke på højde med tidligere.

Vi forventer, at ledigheden vil pege yderligere op. Men indtil videre har ar­bejds­mar­ke­det overrasket positivt. Den forventede tilbagegang til ar­bejds­mar­ke­det bygger vi på, at dansk økonomi er ramt af modvind, og inflationen har svækket danskernes købekraft. Vi forventer en tid med lavere beskæftigelse og flere ledige, men også at der er en blød landing i vente. Dansk økonomi viser stærke takter, og modvinden har ramt økonomien på et hammerstærkt udgangspunkt.

Relaterede artikler