Ledigheden stiger for fjerde måned

I den tid har mere end 5.300 flere personer tilmeldt ledighedskøen.

1.500 meldte sig ledige 2. juli - det store efterskælv er foreløbig udeblevet

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden steg med 474 personer i februar, når der tages højde for sæson. Det er fjerde måned i træk, at ledigheden stiger og er dermed stegt uafbrudt siden oktober. I den tid har mere end 5.300 flere personer tilmeldt ledighedskøen. Det betyder, at der i dag er 81.680 ledige i Danmark. Historisk set er ledigheden dog fortsat meget lav. Før coronakrisen lå ledigheden på omkring 100.000 og toppede efter finanskrisen omkring 165.000 personer.

Le­dig­heds­pro­cen­ten er uændret på 2,8%. Ledigheden bundede for et års tid siden på 2,4% hvilket var den laveste ledighed siden 2008.

Trist, at flere stiller sig i ledighedskøen. Det er nu fjerde måned i træk med stigende ledighed. Stigningen er dog nogenlunde begrænset, og vi kan ikke tillade os at være overraskede. Økonomien bremsede allerede op sidste år, og ar­bejds­mar­ke­det rammes typisk med en forsinkelse.

Vi skal i den kedelige udvikling huske på, at ledigheden kommer fra det laveste siden 2008. Det betyder, at ledigheden fortsat er meget lav, og det ændrer de seneste måneders stigende ledighed ikke på. Der er kort fortalt ikke særligt mange ledige i Danmark. Efterspørgslen efter arbejdskraft er fortsat højt, og slaget fra den stigende ledighed rammer dermed på et enormt stærkt punkt for ar­bejds­mar­ke­det og dansk økonomi.

Der er rekordmange i arbejde i Danmark, og senest steg beskæftigelsen med mere end 4.400 i januar. Samtidig ligger antallet af stil­lings­op­slag fornuftigt til. I januar blev der slået 27.500 stillinger op, hvilket er det næsthøjeste for en februar nogensinde målt. Sammenlignet med før corona er omfanget af stil­lings­op­slag i dag fortsat 30%-40% højere. Der er imponerende og vidner om et arbejdsmarked, hvor der stadig er gang i hjulene.

Vi forventer imidlertid, at ledigheden vil blive ved med at sige herfra. Modvind har ramt økonomien med høj inflation og svækket købekraft hos de danske forbrugere. Samtidig er renterne drønet i vejret, mens eksporten står overfor en mere tumultarisk tid. Det vil smitte af på ar­bejds­mar­ke­det, hvor vi forventer, at beskæftigelsen falder i 2023 og ledigheden stiger. Vi forventer dog på ingen måde en eksplosion i ledigheden.

Relaterede artikler