Ledigheden stiger for anden måned i træk

Efter en lang periode med faldende ledighed ser vi nu nye toner fra arbejdsmarkedet.

1.500 meldte sig ledige 2. juli - det store efterskælv er foreløbig udeblevet

Friske tal fra viser, at ledigheden steg med 2.600 personer i december, når der tages højde for sæson. Det viser Danmarks Statistiks le­dig­heds­in­di­ka­tor, som bliver offentliggjort umiddelbart efter måneden er afsluttet.

Det er anden måned i træk, at ledigheden stiger. I den periode er der kommet 5.700 flere personer i ledighedskøen. Ledigheden er dog fortsat lav og befinder sig tæt på det laveste siden 2008. 

Hamrende ærgerligt men også forventeligt. Efter en lang periode med faldende ledighed ser vi nu nye toner fra ar­bejds­mar­ke­det. Der er færre stil­lings­op­slag end for et år siden, beskæftigelsen vokser langsommere, og der er igen flere ledige. Vi forventer, at ledigheden vil pege videre op det kommende år. Vi skal midt i ærgrelsen dog huske på, at ledigheden er noget nær det laveste i 14 år.

Den økonomiske afmatning har tidligere i 2022 ramt Danmark. Men der er typisk en forsinkelse på ar­bejds­mar­ke­det, og derfor ser vi først slaget ramme senere. Beskæftigelsen er imidlertid rekordhøj, så modgangen kommer på et enormt stærkt og tårnhøjt udgangspunkt.

Inflationen nåede i efteråret op på det højeste i 40 år, som trækker købekraft ud af forbrugerne. Reallønnen er sendt ned med mere end 5%, og det ses tydeligt afspejlet i den lave for­bru­ger­til­lid. Det vil ramme pri­vat­for­bru­get, som står for næsten halvdelen af dansk økonomi, og det smitter selvsagt af på ar­bejds­mar­ke­det, hvor vi forventer, at ledigheden vil pege op og beskæftigelsen falde i 2023.

Relaterede artikler