Ledigheden stiger for 7. måned

Ledigheden rammer med dagens tal det højeste i halvandet år. Øv, det altid trist, når flere må stille sig i ledighedskøen, men det er dog stadig kun ganske afmålte stigninger i ledigheden.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal viser, at ledigheden steg med 1.602 personer i maj, når der tages højde for sæson. Det viser le­dig­heds­in­di­ka­to­ren fra Danmarks Statistik, som er en frisk opgørelse umiddelbart efter månedens afslutning. Det er 7. måned i træk at ledigheden stiger. I den periode er ledigheden steget med samlet 8.300 personer. Le­dig­heds­pro­cen­ten er uændret i forhold til for en måned siden på 2,8%. Ledigheden ramte for lidt over et år siden det laveste siden 2008 på 2,4%.

Ledigheden har pil op. Ledigheden rammer med dagens tal det højeste i halvandet år. Øv, det altid trist, når flere må stille sig i ledighedskøen, men det er dog stadig kun ganske afmålte stigninger i ledigheden. Der er fortsat få ledige i Danmark, selvom pilen peger op, og vi står i en tid med ekstraordinært større økonomisk usikkerhed. Ar­bejds­mar­ke­det viser samlet set en imponerende styrke, hvor beskæftigelsen slår store rekorder, og stil­lings­op­sla­ge­ne ligger stadig til den fornuftige side og er højere end før corona.

Der er i dag er 83.798 ledige i Danmark. Før coronakrisen lå ledigheden på omkring 100.000. Efter finanskrisen toppede ledigheden med omkring 165.000 personer.

Ledigheden bliver holdt i snor af den høje fart på ar­bejds­mar­ke­det. Beskæftigelsen slog ny rekord i marts med i alt 2.986.500 lønmodtagere i arbejde. Alene det seneste år er der kommet 46.000 flere i arbejde i Danmark, og der er stadig godt gang i hjulene på ar­bejds­mar­ke­det med pæne månedlige stigninger i beskæftigelsen.

Vi forventer, at ledigheden vil pege yderligere op i 2023. Men indtil videre overrasker ar­bejds­mar­ke­det på alle leder og kanter. Den forventede tilbagegang til ar­bejds­mar­ke­det bygger vi på, at dansk økonomi er ramt af modvind. Den høje inflation har svækket danskernes købekraft. Vi har set pri­vat­for­bru­get falde, som står for omtrent halvdelen af dansk økonomi. Hertil er der også tilbagegang i de fleste underbrancher i industrien. Vi forventer en tid med lavere beskæftigelse og flere ledige, men også at der er en blød landing i vente. Dansk økonomi viser stærke takter, og modvinden har ram økonomien på et hammerstærkt udgangspunkt.

Relaterede artikler