Ledigheden stiger

Det er tredje måned i træk, at ledigheden stiger, hvor godt 4.500 flere personer er kommet i ledighedskøen.

1.500 meldte sig ledige 2. juli - det store efterskælv er foreløbig udeblevet

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden steg med 2.669 personer i december, når der tages højde for sæson. Det er tredje måned i træk, at ledigheden stiger, hvor godt 4.500 flere personer er kommet i ledighedskøen. Der er nu i alt 80.800 ledige i Danmark.

Ledigheden er samlet steget med knap 3.400 personer gennem 2022. Det er en egentlig begrænset stigning i et år med først cor­o­na­re­strik­tio­ner og derefter Ruslands invasion af Ukraine og den højeste inflation i 40 år. Ledigheden er fortsat meget lav og befinder sig tæt på det laveste siden 2008 trods de seneste måneders stigning. Le­dig­heds­pro­cen­ten er uændret på 2,7% i forhold til november. I begyndelsen af 2022 var le­dig­heds­pro­cen­ten 2,6%.

Øv, ledigheden slutter 2022 på den kedelige måde. Det er dog ikke nogen stor overraskelse med mere negative toner strømmer fra både forbrugere og erhvervsliv. Den økonomiske opbremsning rammer typisk ar­bejds­mar­ke­det med en forsinkelse, og her står vi nu. De flere ledige går hånd i hånd med andre tal fra ar­bejds­mar­ke­det, hvor antallet af stil­lings­op­slag daler og beskæftigelsen vokser langsommere og langsommere. Vi forventer, at ledigheden vil pege videre op det kommende år.

Vi hæfter os samtidig ved, at ledigheden har klaret sig imponerende godt gennem sidste år som helhed set i lyset af de massive udfordringer for økonomien sidste år. Den økonomiske afmatning har tidligere i 2022 ramt Danmark. Men der er typisk en forsinkelse på ar­bejds­mar­ke­det, og derfor ser vi først slaget ramme senere.

Vi skal midt i ærgrelsen over den stigende ledighed huske på, at ledigheden kommer fra det laveste i 14 år. Det kan ikke fortsætte i al evighed, hvor ka­pa­ci­tets­pres­set og manglen på arbejdskraft begyndte at tage kraftigt til allerede i 2021. Samtidig er beskæftigelsen rekordhøj. Modgangen kommer derfor på et enormt stærkt udgangspunkt for dansk økonomi.

Inflationen nåede i efteråret op på det højeste i 40 år, som trækker købekraft ud af forbrugerne. Det ses tydeligt afspejlet i den lave for­bru­ger­til­lid. Det vil ramme pri­vat­for­bru­get, som står for næsten halvdelen af dansk økonomi, og det smitter af på ar­bejds­mar­ke­det, hvor vi forventer, at ledigheden vil pege op og beskæftigelsen falde gennem 2023.

Relaterede artikler