Konkurser stiger til det højeste i 13 år

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 289 konkurser i marts blandt aktive virksomheder, når der tages højde for sæson. Det er flere end i februar, som bød på 269 konkurser. Med aktive virksomheder er tale om virksomheder med ansatte eller virksomheder med en omsætning på mere end 1 mio. kr.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

I løbet af årets første tre måneder har der været 837 konkurser. Det er en stigning på mere end 40% i forhold til samme periode sidste år, hvor der til sammenligning var 590 konkurser. Vi skal helt tilbage til 2010 for at finde et tilsvarende højt antal konkurser i samme periode. Konkurserne bevægede sig op gennem 2022 og ramte det højeste siden finanskrisen. Og konkurserne ligger fortsat til den høje side.

Der er mange flere konkurser nu end i mange år. Vi skal 13 år tilbage for at finde lige så stort konkursomfang, og det er ikke svært at finde forklaringer. Først og fremmest sker det efter et par år med unaturligt få konkurser under coronakrisen. Så noget af forklaringen skal findes i efterslæb fra corona, hvor godt og vel 50.000 virksomheder i de her år betaler coronalån tilbage, og det er med til at sende en del ud over kanten. Samtidig er om­kost­nings­bil­le­det ændret til det dyrere hos virksomhederne, mens tiden er blevet mere usikker med dalende efterspørgsel.

Samtidig mister mange arbejdet i forbindelse med konkurser. I marts var det 2.222 tabte jobs som følge af konkurser. Det er en stigning på mere end 50% i forhold til måneden før og samtidig det højeste antal på en enkelt måned i mere end 10 år. Det er især i byggeriet, trans­port­bran­chen og restauranterne som oplever en stigning i tabte jobs i forbindelse med konkurser.

Er­hverv­stil­li­den er i nyere tid alene målt lavere under finanskrisen og coronakrisen. Den ligger derfor den klart lave side, om end den er bedret en smule de seneste måneder. Virk­som­he­der­nes forventninger til omsætning samt beskæftigede ligger svagt, og det vidner om en turbulent tid forude med vigende efterspørgsel og potentielt flere konkurser. Vi forventer, at det forhøjede niveau for konkurserne fortsætter for en periode endnu.

Skat­testy­rel­sen har under coronakrisen udbetalt coronalån for 34 mia. kr., som tilbagebetales i løbet af 2022 og 2023. De første og største til­ba­ge­be­ta­lin­ger fandt sted i 2022 for godt 29 mia. kr. Langt det meste er betalt tilbage, men der er oprettet be­ta­lings­ord­ning for omkring 3 mia. kr. til staten, mens 1,4 mia. kr. endnu ikke er håndteret. Det kan være et signal om, at flere konkurser er undervejs. Til maj skal godt 6.000 virksomheder betale coronalån for yderligere godt 2 mia. kr. tilbage.

Relaterede artikler