Kommentar til Økonomisk Redegørelse

Danmark styrer i retning af en blød landing. Det tegner Regeringens nye prognose i hvert fald på, og den forventning er vi meget enige i. De fleste nøgletal peger i den retning, hvor økonomien foreløbig har klaret sig flot.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Regeringen har netop offentliggjort Økonomisk Redegørelse og dermed deres nye prognose for dansk økonomi.

Regeringen fastholder deres tidligere forventninger til væksten, som lyder på 1,2% i 2023 og 1,4% i 2024. For­vent­nin­ger­ne til beskæftigelsen opjusteres til 40.000 i år mod tidligere 32.000, mens faldet i 2024 nedjusteres til -9.000 mod før -13.000 personer.

Danmark styrer i retning af en blød landing. Det tegner Regeringens nye prognose i hvert fald på, og den forventning er vi meget enige i. De fleste nøgletal peger i den retning, hvor økonomien foreløbig har klaret sig flot. Særligt i lyset af den hårde modvind bestående af høj inflation, ren­testig­nin­ger og den udbredte økonomiske usikkerhed.

Pri­vat­for­bru­get ser ud til at have bundet. Det sker efter 2022 bød på det største fald i pri­vat­for­bru­get siden finanskrisen. Rekordhøj beskæftigelse, solide opsparinger og de største lønstigninger i 15 år er med til at give fornyet medvind til pri­vat­for­bru­get. De mærkbare lønstigninger sker samtidig med, at inflationen er faldet fuldstændig til ro under 1%. Danskerne oplever derfor igen at kunne købe mere for deres tjente penge, som overstråler pris­stig­nin­ger­ne i samfundet.

Vi forventer i lighed med regeringen, at beskæftigelsen vil falde til næste år. Ar­bejds­mar­ke­det reagerer typisk med en forsinkelse, og lige nu er dansk økonomi i recession. Foreløbig har ar­bejds­mar­ke­det dog overrasket dybt positivt, og faldet i beskæftigelsen tegner til at blive begrænsede sammenlignet med stigningen de seneste år. Der i dag 200.000 lønmodtagere i arbejde i Danmark i forhold til før corona.

Selvom vi taler om en blød landing, så er der stadig tale om en landing. De kommende år tegner således til at blive markant mere vækstfattige end de foregående år. I 2022 og 2021 lød væksten på henholdsvis 2,7% og 6,8%. Og vi står nu med et par år, hvor væksten ventes at lande i underkanten af 1,5%. Men dansk økonomi står godt og er på solid grund. Der er rekordmange i arbejde, og økonomien kommer fra et rekordstort udgangspunkt.

Relaterede artikler