Kommentar til Finanslov

Finanspolitikken strammer grebet om dansk økonomi. Her skal vi i tillæg huske på, at pengepolitikken samtidig er strammet markant med centralbankernes massive renteforhøjelser. Det har foregået siden sidste år og trækker tempo ud af økonomien for at tøjle den alt for høje inflation.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Den nye finanslov for 2023 er netop offentliggjort. Finansloven er lavet mellem Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Finansloven vil være med til at trække tempo ud af dansk økonomi med en negativ finanseffekt. Det er fornuftigt. Farten i dansk økonomi er høj, og selvom farten i økonomien allerede er på vej ned, så er det fornuftigt med en strammere finanspolitik. Dansk økonomi kører aktuelt over egen ydeevne, og her virker en stramning af fi­nans­po­li­tik­ken som en ventil til at lukke lidt luft ud. Hvis man omvendt havde lempet fi­nans­po­li­tik­ken for at afbøde et potentielt ventende slag til økonomien, så risikerede man omvendt at puste til den i forvejen høje inflation.

Fi­nans­po­li­tik­ken strammer grebet om dansk økonomi. Her skal vi i tillæg huske på, at pen­gepo­li­tik­ken samtidig er strammet markant med cen­tral­ban­ker­nes massive ren­te­for­hø­jel­ser. Det har foregået siden sidste år og trækker tempo ud af økonomien for at tøjle den alt for høje inflation. Renten fra Nationalbanken er forhøjet fra -0,60% til 2,60% i dag. Det dæmper behovet for yderligere stramning af fi­nans­po­li­tik­ken.

Der er udsigt til et par vækstfattige år, og vi forventer, at væksten i dansk økonomi falder betydeligt i 2023. Det samme gælder inflationen. Væksten forventer vi ender på 0,6% i 2023 og 1,4% til næste år. Det står i kontrast til 2022 og 2021 med meget høj vækst på henholdsvis 3,8% og 4,9%, hvilket var den højeste vækst i 27 år. Herudover forventer vi, at inflationen falder til 4,5% i år og 3,0% til næste år. Til sammenligning endte inflationen i 2022 på 7,7%.

Den danske økonomi står overfor en mere svær tid end de foregående år, og udfordringerne kommer fra flere kanter. Pri­vat­for­bru­get er allerede faldet, hvor forbrugerne har mistet købekraft af den højeste inflation i 40 år. Samtidig står en ellers flot eksport i Danmark overfor en tumultarisk tid og øget global økonomisk usikkerhed, mens også in­ve­ste­rin­ger­ne risikerer at trække sig på grund af blandt andet højere renter og nedgang på boligmarkedet.

Selvom der er udsigt til vækstnedgang for dansk økonomi, så ser det på mange måder fornuftigt ud. Skruer vi tiden blot et halvt år tilbage, så kunne man have frygtet værre, men en lang række af nøgletal har overrasket til den gode side. Heriblandt er det væsentligt at fremhæve beskæftigelsen, som bliver ved med at slå nye rekorder. Seneste opgørelse viste, at der er 2.983.500 lønmodtagere i arbejde i Danmark, hvilket er ny rekord.

Relaterede artikler