Inflationen dykker

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks statistik viser, at inflationen falder til 6,7% i marts fra 7,6% i februar. Det er femte måned i træk, at inflationen falder, efter den i oktober ramte det højeste i 40 år på 10,1%.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Inflationen dykker. Det er en ny luns, der bliver skåret af inflationen. De kraftigste prisstigninger i 40 år har allerede gnavet sig dybt i danskernes pengepunge og gjort det mere end 30.000 kr. dyrere for en gennemsnitlig dansk børnefamilie i årligt forbrug. Derfor vækker den faldende inflation uden tvivl noget lettelse hos mange danskere.

Meget peger på, at inflation fortsat vil falde i 2023. De globale fødevarepriser er faldet uafbrudt i et år nu og ligger i dag godt 20% lavere end for et år siden. Det kan gøre indkøbsturen lidt bliver billigere igen for danskerne, som vi forventer vil ske hen mod sommeren. Samtidig har energipriser, råvarepriser og fragtrater forladt sidste års vanvittigt høje prisniveauer. En stor kraft i den faldende inflation vil desuden være basiseffekter, hvor inflationen vil spise sig selv. Det sker i takt med, at sidste år kraftige prisstigninger vil falde ud af in­f­la­tions­op­gø­rel­sen, som vi bevæger vi os gennem året, da inflation er priserne i dag i forhold til for et år siden. Vi forventer, at inflationen er faldet til i nærheden af 4% ved årets afslutning.

Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er fratrukket energi og ikke-forarbejdede fødevarer, falder samtidig på 6,4% i marts fra 6,7% i februar. Trods faldet er ker­ne­in­f­la­tio­nen dog stadig på et alt for højt niveau. Det vidner om, at selvom den overordnede inflation daler, så er pris­stig­nin­ger­ne alligevel bredt funderet i danskernes forbrug.

Ker­ne­in­f­la­tio­nen er fortsat voldsomt høj. Det er den del af forbruget, som typisk har en større tilbøjelighed til at bide sig fast. Det er i modsætning til energipriser og en lang række af fødevarer, hvor priserne kan eksplodere på kort tid, men derefter hurtigt kan falde som en sten, som vi har flere eksempler på det seneste år. Så at vi nu står tilbage med en faldende inflation, men samtidig høj kerneinflation er bekymrende. Vi forventer dog, at også ker­ne­in­f­la­tio­nen vil falde med en forsinkelse.

Der eksisterer stadig et prispres for danskerne. Mange virksomheder forventer fortsat at hæve priserne overfor danskerne. I detailhandelen forventer 40% af virksomhederne at hæve priserne i de kommende tre måneder, mens det gælder hele 66% af virksomhederne, som har med fødevarehandel at gøre. Lavere pro­du­cent­pri­ser vil dog trække ned indenfor nær fremtid, men der finder stadig en prisregulering sted i de danske butikker. Kontrakter med leverandører kan blandt andet have gjort, at priserne først reguleres op med en forsinkelse.

Den høje inflation presser danskernes pengepunge og dermed også pri­vat­for­bru­get. Den høje inflation har suget købekraft ud af danskerne og ramt pri­vat­for­bru­get. For­bru­ger­til­li­den er samtidig sendt en tur i kulkælderen. Pri­vat­for­bru­get står for næsten halvdelen af dansk økonomi, så det er også noget, som vil ramme bredt i dansk økonomi i 2023.

Relaterede artikler