Industriproduktionen stiger

Industriens produktion retter sig lidt efter en lang periode med betydelige fald. Det er for endnu tidligt at kalde det en vending, da produktionen svinger en del fra måned til måned. Men fremgangen er stadig positivt nyt.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske in­du­stri­pro­duk­tion steg 1,3% i oktober. Industriens produktion er i årets første 10 måneder faldet i 5 af dem og steget i 5. Månederne med fald dominerer dog stigningen, og produktionen ligger i dag -8% lavere end ved årets begyndelse.

Industriens produktion retter sig lidt efter en lang periode med betydelige fald. Det er for endnu tidligt at kalde det en vending, da produktionen svinger en del fra måned til måned. Men fremgangen er stadig positivt nyt.

Sammenlignet med 2022 er industrien ramt flere steder på produktionen. Ser vi bort fra medicin, så har produktionen i 2023 været -10% lavere i forhold til samme periode 2022. Me­di­ci­nal­sek­to­ren udmærker sig dog meget positivt, som er vokset med imponerende 54% i forhold til sidste år. Det trækker den samlede produktion i plus for året, hvor den samlede in­du­stri­pro­duk­tio­nen inklusiv medicin foreløbig har været 10% højere end i samme periode sidste år.

Industrien er påvirket af flere pro­duk­tions­be­græns­nin­ger. Udover mangel på efterspørgsel, som i alt 38% melder om, så er 22% af virksomhederne stadig i en situation om mangel på materialer og udstyr, mens 21% mangler arbejdskraft. Det er alt sammen med til at hæmme produktionen.

Gennem det seneste år har in­du­stri­pro­duk­tio­nen været bredt ramt. Produktionen er faldet i 8 ud af 12 underbrancher. Mangel på efterspørgsel er blevet et tema, som næsten 4 ud af 10 in­du­stri­virk­som­he­der melder om. Det er i en historisk sammenligning ret højt. Vi må dog erkende, at me­di­ci­nal­sek­to­ren udmærker sig, som gør det samlede billede for industrien en hel del bedre.

Efterspørgslen i økonomien daler i tråd med højere renter og et generelt højere prisniveau, som har gjort det dyrere at være forbruger og virksomhed. Samtidig er tempoet udenfor landets grænser gået ned, og det har påvirket den danske industri negativt.

Relaterede artikler