Industriens produktion kører i topfart - medicin trækker vognen

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske industriproduktion steg med 3,7% i februar. Det er igen medicinalsektoren, som trækker et stort læs i industriproduktionen. Ser vi bort fra medicin, skrumpede industriproduktionen omvendt med -0,8% i februar.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Industrien buldrer afsted og kører virkelig i topfart. Og det er igen industriens guldkalv, medicin, som trækker vognen. De seneste tre måneder er den samlede produktion vokset med mere end 10%, og næsten 8 procentpoint af det er trukket af me­di­ci­nal­sek­to­ren.

Me­di­ci­nal­pro­duk­tio­nen har de seneste tre måneder været 38% højere sammenlignet med de foregående tre måneder. Sammenlignet med samme periode for et år siden, så er me­di­ci­nal­pro­duk­tio­nen løftet med svimlende 86%.

Ser vi på de andre brancher i industrien, er billedet, at pilen peger ned. Således er produktionen lavere i 9 ud af 12 underbrancher for in­du­stri­pro­duk­tio­nen sammenlignet med for et år siden. Industrien har været påvirket af en række udfordringer. Der er fortsat mere end 32% af virksomhederne, som melder om mangel på materialer og udstyr, som de ser som en pro­duk­tions­hæm­men­de faktor. Hertil fylder mangel på arbejdskraft fortsat for 17% af virksomhederne. Derudover nævner omkring hver fjerde virksomhed, at mangel på efterspørgsel begynder at være et problem.

Tilliden i industrien er drønet ned og befinder sig tæt på det laveste siden coronakrisen. Overordnet set er industriens forventninger til omsætning og beskæftigede faldende, om end de negative udsigter har rettet sig lidt. Det vidner om en mere udfordrende tid for industrien forude.

Relaterede artikler