Industriens produktion er faldet

Industrien er ramt. Der har været tilbagegang i produktionen i 10 ud af 12 underbrancher i 3. kvartal. Industrien er i tiltagende grad ramt af mangel på efterspørgsel.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske in­du­stri­pro­duk­tion var stort set uændret i september, hvor den steg med sølle 0,2%. Ser vi på 3. kvartal som helhed, så er produktionen dog faldet med knap 6% i forhold til kvartalet før.

Industrien er ramt. Der har været tilbagegang i produktionen i 10 ud af 12 underbrancher i 3. kvartal. Industrien er i tiltagende grad ramt af mangel på efterspørgsel. Knap 4 ud af 10 in­du­stri­virk­som­he­der melder om mangel på efterspørgsel, hvilket er det højeste nogensinde målt.

Efterspørgslen daler i økonomien i takt med at højere renter og et højere prisniveau har gjort det dyrere at være forbruger og virksomhed. Samtidig er tempoet gået ned udenfor landets grænser, og det påvirker ligeledes den danske industri negativt.

Industrien er påvirket af en række pro­duk­tions­be­græns­nin­ger. I alt melder 38% om mangel på efterspørgsel. Hertil melder 22% om mangel på materialer og udstyr, mens 21% mangler arbejdskraft. Det er alt sammen med til at hæmme produktionen.

Faldet i in­du­stri­pro­duk­tio­nen kommer imidlertid fra et rekordhøjt niveau. Og produktionen har foreløbig i 2023 samlet set været 10% højere end i samme periode sidste år. Det er dog især me­di­ci­nal­pro­duk­tio­nen som trækker op i den samlede in­du­stri­pro­duk­tion set for året som helhed. Me­di­ci­nal­pro­duk­tio­nen er vokset med imponerende 56% i forhold til sidste år. Omvendt har den øvrige del af industrien skåret 10% ned for produktionen.

Relaterede artikler