Industriens guldkalv buldrer afsted

Industrien er fløjet afsted i 2022. Og det er ikke ene og alene drevet af medicin.

Industrien har højere forventninger til næste års investeringer

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske in­du­stri­pro­duk­tion steg med hele 15,3% i december. Det er den næsthøjeste månedlige stigning i in­du­stri­pro­duk­tio­nen nogensinde målt i statistikkens 23-årige levetid.

Wow, et vildt tal for industrien. Jeg er næsten ved at falde ned af stolen. Den fuldstændig vanvittige fremgang skyldes i overvejende grad me­di­ci­na­lin­du­stri­en, som har løftet produktionen med hele 46% i december. Me­di­ci­nal­sek­to­ren fortsætter med at være industriens guldkalv, og den bare buldrer afsted.

Den vilde fremgang for me­di­ci­nal­sek­to­ren skyldes blandt andet høj omsætning, større lagre og få aktører på markedet, som kan resultere i nogle store udsving.

Set for 2022 som helhed har den samlede in­du­stri­pro­duk­tion været markant højere end i 2021. Samlet set har industrien formået at løfte produktionen med 16%. Det er en helt vild stigning.

Industrien er fløjet afsted i 2022. Og det er ikke ene og alene drevet af medicin. I alt har 8 ud af 12 underbrancher formået at løfte produktionen. Det er imponerende i et år med om­kost­nings­pres, for­sy­nings­ud­for­drin­ger og økonomisk usikkerhed efter Ruslands invasion af Ukraine.

Industrien er påvirket af udfordringer. Samlet melder 6 ud af 10 in­du­stri­virk­som­he­der om pro­duk­tions­be­græns­nin­ger af den ene eller anden art. De største pro­duk­tions­be­græns­ning er mangel på materialer og udstyr, som 32% beretter om. Hertil fylder mangel på arbejdskraft fortsat 17%. Derudover nævner omkring hver fjerde virksomhed, at mangel på efterspørgsel begynder at være et problem.

Generelt er industriens forventninger til deres omsætning og antal af beskæftigede i industrien faldende. Det vidner om en mere udfordrende tid for industrien forude. Tilliden i industrien er drønet ned og befinder sig på det laveste siden coronakrisen. Det er især for­vent­nin­ger­ne til produktionen, som trækker ned.

Relaterede artikler