Fortsat flere stillingsopslag end før corona

Efterspørgslen efter arbejdskraft damper af, men den er stadig imponerende høj. Der er langt flere stillingsopslag end i mere stabile tider forud for coronakrisen. Det vidner om, at der stadig er pæn aktivitet på arbejdsmarkedet.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Jobindsats viser, at der blev slået 32.888 nye stillinger op i maj. Det er 9.500 flere end i april, hvilket svarer til en stigning på hele 40%. Det er dog ikke usædvanligt med flere jobannoncer i maj, og tager vi højde for sæson, er der omvendt tale om et lille fald. Dog kan antallet af stil­lings­op­slag i maj blive yderligere oprevideret som følge af ef­ter­re­gi­stre­rin­ger.

Der bliver stadig slået flere stillinger op end før coronakrisen. Stil­lings­op­sla­ge­ne ligger omkring 25% højere end tiden før corona, når der tages højde for sæson.

Efterspørgslen efter arbejdskraft damper af, men den er stadig imponerende høj. Der er langt flere stil­lings­op­slag end i mere stabile tider forud for coronakrisen. Det vidner om, at der stadig er pæn aktivitet på ar­bejds­mar­ke­det, og at flere rekorder for beskæftigelsen kan være under opsejling.

Statistikken går tilbage til 2004, og alene to gange tidligere er der målt så mange stil­lings­op­slag i en maj måned. Det var i 2022 og i 2021. Sammenlignet med samme måned sidste år er der i dag 15% færre stil­lings­op­slag. Faldene i stil­lings­op­sla­ge­ne kommer derfor fra ekstremt høje og historiske niveauer og ligger stadig højt historisk set.

Ar­bejds­mar­ke­det står enormt stærkt med rekordhøj beskæftigelse. I årets første tre måneder er der kommet mere end 12.000 flere i arbejde i Danmark. Ledigheden peger dog en smule op, og med de mere afdæmpede stil­lings­op­slag, er det samlede indtryk, at tempoet aftager på ar­bejds­mar­ke­det, men stadig er flot.

Modvind har ramt dansk økonomi, som også vil ramme ar­bejds­mar­ke­det med forsinkelse. Høj inflation og stigende har svækket danskernes pengepunge, og det rammer pri­vat­for­bru­get, som står for næsten halvdelen af aktiviteten i den danske økonomi. Modvinden er så småt ved at indhente ar­bejds­mar­ke­det, og vi forventer, at der venter en tid med lavere beskæftigelse, stigende ledighed og færre stil­lings­op­slag.

Relaterede artikler