Fortsat få tvangsauktioner

Der er fortsat utrolig få tvangsauktioner. Og boligejerne er samtidig solide betalere. Der er ellers en række af udfordringer for boligmarkedet og boligejerne, som kan påvirke tvangsauktionerne i opadgående retning.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der blev bekendtgjort 118 tvangs­auk­tio­ner i maj, når der tages højde for sæson. Det er laveste antal tvangs­auk­tio­ner i fire måneder.

Der har foreløbig været 643 tvangs­auk­tio­ner i 2023, hvilket svarer til 129 tvangs­auk­tio­ner gennemsnit om måneden. I tiden før corona lød det gennemsnitlige antal tvangs­auk­tio­ner på omkring 200 om måneden, og tvangs­auk­tio­ner­ne er dermed fortsat i den lave ende. I årene efter finanskrisen toppede tvangs­auk­tio­ner­ne i 2010-2012 med over 400 tvangs­auk­tio­ner om måneden i gennemsnit. 2022 og 2021 bød på ekstraordinært få tvangs­auk­tio­ner med henholdsvis 115 og 117 tvangs­auk­tio­ner om måneden, hvilket var det laveste i 15 år.

Der er fortsat utrolig få tvangs­auk­tio­ner. Og boligejerne er samtidig solide betalere. Der er ellers en række af udfordringer for boligmarkedet og boligejerne, som kan påvirke tvangs­auk­tio­ner­ne i opadgående retning. Høj inflation og markant stigende presser hus­hold­nings­bud­get­ter­ne, og samtidig har boligmarkedet været på mærkbar tilbagegang. Men der ikke det store at spore på manglende betalinger eller tvangs­auk­tio­ner endnu.

Det er blevet markant dyrere at være boligejer i takt med, at renten er gået i vejret, og inflationen har spist. Hund­redt­u­sind­vis af boligejere med variabelt forrentede lån fik for alvor rentehammeren ved årsskiftet, hvor renten på mindre end et år er vandret fra negativt territorium til omkring 3%. På boligmarkedet er både priser og handler dykket siden sidste år. Det er også noget, som kan fordre til flere tvangs­auk­tio­ner, da boligejere med be­ta­lings­pro­ble­mer har sværere ved at sælge i fri handel.

Vi forventer, at vi kan komme til at stå med en periode med lidt flere tvangs­auk­tio­ner over en periode. De højere renter for boligejere med variabelt forrentede lån har først for alvor ramt til ter­mins­be­ta­lin­gen ved udgangen af marts. Derfor bliver den kommende tid interessant at følge, hvor pilen kan pege op. Vi forventer dog alene, at der vil være tale om en tilbagevenden til niveauet fra omkring før coronakrisen og ikke en gentagelse af fi­nanskri­se­ni­veau­er.

Rekordmange er i beskæftigelse, hvor der alene det seneste år er kommet 46.000 flere i arbejde i Danmark. Samtidig er opsparingerne høje, iveren efter at belåne friværdien har været lav, og mange boligejere vil typisk forsøge at spare andetsteds end på boligposten, hvis budgettet i husholdningen bliver presset. Restancerne, som er manglende betaling på boliglånet, befinder sig fortsat nær det laveste i 15 år. Betalingsevnen kan dog blive mere udfordret i takt med, at de højere renter på variabelt forrentede lån for alvor slår i gennem i 2023.

Relaterede artikler