Første gang siden marts: Ledigheden falder

Ledigheden falder for første gang i mere end et halvt år. Der er fortsat meget få ledige personer i Danmark, og samtidig slår beskæftigelsen nye rekorder. Så det samlede billede fra arbejdsmarkedet er, at det ser godt og stærkt ud.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal viser, at ledigheden faldt med 464 personer i november, når der tages højde for sæson. Det er første gang siden marts, at ledigheden falder. Det viser le­dig­heds­in­di­ka­to­ren fra Danmarks Statistik. Med dagens tal er der nu 84.600 ledige i Danmark.

Ledigheden falder for første gang i mere end et halvt år. Det er godt nyt. Der er fortsat meget få ledige personer i Danmark, og samtidig slår beskæftigelsen nye rekorder. Så det samlede billede fra ar­bejds­mar­ke­det er, at det ser godt og stærkt ud.

Ledigheden har peget op i 11 af de foregående 12 måneder før faldet i dagens tal. I den periode nåede ledigheden at stige med 8.800 personer. Også le­dig­heds­pro­cen­ten er steget fra 2,4% i foråret 2022 til nu 2,8%. Før corona lå ledigheden på 3,6%.

Udgangspunktet på ar­bejds­mar­ke­det er hammerstærkt, og det er med til at holde ledigheden i kort snor. Beskæftigelsen er steget igennem 2023, og har på det seneste krydset 3 mio. lønmodtagere i arbejde i Danmark. I 2023 er der foreløbig kommet 29.000 flere personer i arbejde.

Også antallet af stil­lings­op­slag ligger pænt til. Ifølge Jobindex blev der slået mere end 25.000 nye stillinger op i november. Stil­lings­op­sla­ge­ne er steget de seneste to måneder og befinder sig fortsat højere end før corona. Siden slutningen af 2021 har antallet af nyopslåede stillinger dog peget ned. Så dampen er gået af, men uden at bunden er slået ud.

Vi forventer, at ledigheden vil pege op i 2024. Men foreløbig har ar­bejds­mar­ke­det overrasket meget positivt. Dansk økonomi er i recession, og ar­bejds­mar­ke­det reagerer typisk med en forsinkelse. Høj inflation og stigende renter har svækket økonomien, og på den baggrund forventer en tid med flere ledige og færre i beskæftigelse. Meget peger dog foreløbig på en blød landing. Dansk økonomi viser stadig pæne stærke takter, og modvinden har ramt økonomien på et solidt udgangspunkt.

Relaterede artikler