Flere ledige i juli

Ledigheden har desværre pil op. Der er i dag det højeste antal ledige i næsten 2 år. Det er altid trist, når flere personer stiller sig i ledighedskøen. Det er dog stadig kun nogenlunde afmålte stigninger, og der er fortsat meget få ledige i Danmark.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal viser, at ledigheden steg med 1.168 personer i juli, når der tages højde for sæson. Det viser le­dig­heds­in­di­ka­to­ren fra Danmarks Statistik, som er en frisk opgørelse umiddelbart efter månedens afslutning. Der er i dag 83.513 ledige i Danmark. Før coronakrisen lå ledigheden på omkring 100.000. Efter finanskrisen toppede ledigheden med omkring 165.000 personer.

Det er 4. måned i træk, at ledigheden stiger og i 12 ud af de seneste 15 måneder har ledigheden peget op. Det er dog kun små stigninger, og i den periode er ledigheden samlet steget med 12.000 personer. Le­dig­heds­pro­cen­ten er uændret i forhold til for en måned siden på 2,8%. Ledigheden ramte for lidt over et år siden det laveste siden 2008 på 2,4%.

Ledigheden har desværre pil op. Der er i dag det højeste antal ledige i næsten 2 år. Det er altid trist, når flere personer stiller sig i ledighedskøen. Det er dog stadig kun nogenlunde afmålte stigninger, og der er fortsat meget få ledige i Danmark. Ar­bejds­mar­ke­det har vist en imponerende styrke med massevis af rekorder for beskæftigelsen og fortsat lav ledighed trods den mindre stigning.

Ledigheden bliver holdt i snor af den høje fart på ar­bejds­mar­ke­det. Beskæftigelsen er senest steget med næsten 6.000 personer til ny rekord på og nærmer sig 3 mio. beskæftigede lønmodtagere i Danmark. Alene i 2023 er der foreløbig kommet næsten 20.000 flere personer i arbejde.

Der er bestemt risiko for, at ledigheden kan pege yderligere op i 2023. Stil­lings­op­sla­ge­ne er dalet over en længere periode, og den forventede tilbagegang til ar­bejds­mar­ke­det bygger vi på, at dansk økonomi er ramt af modvind. Den høje inflation har svækket danskernes købekraft. Vi har set pri­vat­for­bru­get falde, som står for omtrent halvdelen af dansk økonomi.

Vi forventer en tid med lavere beskæftigelse og flere ledige, men også at der er en blød landing i vente. Dansk økonomi viser stærke takter, og modvinden har ramt økonomien på et hammerstærkt udgangspunkt, hvor ar­bejds­mar­ke­det har overrasker på alle leder og kanter.

Relaterede artikler