Flere ledige

Ledigheden er steget uafbrudt i et år. Det er altid en trist udvikling, når flere må stille sig i ledighedskøen. Det positive er dog, at der fortsat er ret få ledige i Danmark. Samtidig ser vi, at beskæftigelsen bliver ved med at slå nye rekorder.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal viser, at ledigheden steg med 514 personer i oktober, når der tages højde for sæson. Det er en lille nedjustering i forhold til le­dig­heds­in­di­ka­to­ren i begyndelsen måneden. Der er i dag 85.300 ledige i Danmark.

Ledigheden er steget uafbrudt i et år. Det er altid en trist udvikling, når flere må stille sig i ledighedskøen. Det positive er dog, at der fortsat er ret få ledige i Danmark. Det er alene små stigninger, som vi har været vidne til. Samtidig ser vi, at beskæftigelsen bliver ved med at slå nye rekorder. Så alt i alt står ar­bejds­mar­ke­det stadig stærkt og robust trods dagens stigende ledighedstal.

Ledigheden har peget op det seneste 12 måneder. Det har i den periode givet 9.100 flere ledige personer. Også le­dig­heds­pro­cen­ten er steget fra 2,4% i foråret 2022 til nu 2,8%.

Udgangspunktet på ar­bejds­mar­ke­det er hammerstærkt, og det er med til at holde ledigheden i relativt kort snor. Beskæftigelsen er steget igennem 2023, og har på det seneste krydset 3 mio. lønmodtagere i arbejde i Danmark. Alene i 2023 er 29.000 flere personer kommet i arbejde.

Farten er dog på vej ned på, når vi ser på antallet af stil­lings­op­slag. Stil­lings­op­sla­ge­ne har generelt peget ned gennem den seneste lange periode. De ligger fortsat fornuftigt til, men er slet ikke på højde med tidligere.

Vi forventer, at ledigheden vil pege yderligere op i 2023, men indtil videre har ar­bejds­mar­ke­det overrasket positivt. Dansk økonomi er i recession, og inflation og stigende renter har svækket danskernes købekraft. Ar­bejds­mar­ke­det reagerer typisk med en forsinkelse, og vi forventer en tid med lavere beskæftigelse og flere ledige. Det er dog vigtigt at understrege, at meget peger foreløbig på en blød landing. Dansk økonomi viser stærke takter, og modvinden har ramt økonomien på et hammerstærkt udgangspunkt.

Relaterede artikler