Flere konkurser i januar

En del af forklaringen skyldes et mærkbart efterslæb fra coronakrisen.

Største fald i eksporten siden finanskrisen - men medicin dulmer slaget

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 274 konkurser i januar blandt aktive virksomheder, når der tages højde for sæson. Det er væsentligt flere i forhold til måneden før, som bød på 230 konkurser. Med aktive virksomheder er tale om virksomheder med ansatte eller virksomheder med en omsætning på mere end 1 mio. kr.

Den første måned af 2023 fortsætter således med at vise et højere antal af konkurser i forhold til de seneste år. 2022 endte med det højeste antal konkurser i 12 år med i gennemsnit 236 konkurser om måneden. Det er en markant stigning på 30% i forhold til 2021, som viste omkring 180 konkurser om måneden.

Det højere antal konkurser fortsætter ind i 2023. En del af forklaringen skyldes et mærkbart efterslæb fra coronakrisen. Tusindvis af virksomheder skal betale coronalån tilbage, og det er med til at sende virksomheder ud over kanten og konkurserne i vejret. Vi har set mærkbare stigninger i konkurserne omkring til­ba­ge­be­ta­lings­fri­ster­ne. Så selvom coronakrisen efterhånden virker fjern, så spøger den stadig hos mange virksomheder og i tal som i dag.

Skat­testy­rel­sen har under coronakrisen udbetalt coronalån for 34 mia. kr., som tilbagebetales i løbet af 2022 og 2023. De første og største til­ba­ge­be­ta­lin­ger fandt sted i 2022 for godt 29 mia. kr. Den seneste opgørelse viser, at virksomhederne har betalt knap 25 mia. kr. tilbage til staten, oprettet be­ta­lings­ord­ning for omkring 3 mia. kr., mens der udestår til­ba­ge­be­ta­ling for 1,3 mia. kr. Den manglende betaling kan være et signal om, at konkurser kan være undervejs. I 2023 skal yderligere godt 13.000 virksomheder tilbagebetale coronalån for mere end 4 mia. kr.

Samtidig er virksomhederne presset fra flere fronter. Om­kost­nings­pres­set er steget, og for­ret­nings­ud­sig­ter­ne er blevet mere usikre. Sammen med den fortsatte til­ba­ge­be­ta­ling af coronalån giver det opskriften på et forhøjet antal af konkurser over en periode. Det er vores klare forventning, at vi går en tid i møde med et fortsat højt antal konkurser.

Er­hverv­stil­li­den ligger til den meget lave side. Den er i nyere tid stort set kun målt lavere under finanskrisen og coronakrisen. Virk­som­he­der­nes forventninger til omsætning samt beskæftigede ligger svagt, og det vidner om en turbulent tid forude med vigende efterspørgsel og potentielt flere konkurser, som ligger og venter.

Relaterede artikler