Flere end 30.000 stillingsopslag i januar

Der er kommet nye toner på arbejdsmarkedet med lavere tempo.

Sådan rammer Coronakrisen privatøkonomien

Friske tal fra Jobindsats viser, at der blev slået 30.362 nye stillinger op i januar. Det er næsten 30% flere end i december, hvor der blev slået knap 24.000 nye stillinger op.

Dog er antallet af stil­lings­op­slag typisk lavere i december, så stigningen i januar kommer ikke som den store overraskelse. Men også hvis vi sæ­son­kor­ri­ge­rer tallene, så steg jobopslagene en smule i januar med omkring 2%. Sammenlignet med tiden før corona bliver der stadig slået mærkbart flere stillinger op. Før coronakrisen lå stil­lings­op­sla­ge­ne og svingede mellem 20.000 og 22.000.

Der er kommet nye toner på ar­bejds­mar­ke­det med lavere tempo. Men set i lyset af den hårde modvind til økonomien, så er det stadig kun milde slag. I en historisk kontekst viser stil­lings­op­sla­ge­ne egentlig positive takter, og godt nok er ledigheden begyndt at stige, men den seneste stigning var meget marginal. Samtidig bliver beskæftigelsen ved med at sætte nye rekorder.

Tager vi et lidt længere perspektiv på, så er efterspørgslen efter arbejdskraft dalet gennem det meste af 2022. Det betyder, at der i januar i år blev slået 11% færre stillinger op end i samme måned sidste år. Det seneste års fald i stil­lings­op­sla­ge­ne siger dog mest af alt noget om den abnormt høje fart på ar­bejds­mar­ke­det i den første del af sidste år, hvor nyopslåede stillinger slog rekord.

I januar steg ledigheden med 300 personer. Det betyder, at ledigheden er steget i tre måneder med samlet omkring 4.000 personer. Der venter en mere udfordrende tid for ar­bejds­mar­ke­det på ryggen af massiv inflation, faldende købekraft hos forbrugerne og kraftige ren­testig­nin­ger. Det resulterer i et mindre behov for arbejdskraft. Reaktionen på ar­bejds­mar­ke­det sker typisk med en forsinkelse, og vi forventer et 2023 med færre nye stil­lings­op­slag, lavere beskæftigelse og stigende ledighed.

Relaterede artikler