Flere danskere smider naturgasfyret på porten

Det gør de til fordel for fjernvarme og varmepumper, som atter vandt frem i 2022.

Laveste boligudbud i 14 år - udbuddet af boliger fortsatte ned i juni

Nye tal fra Danmarks Statistiks boligopgørelse viser, at der pr. 1. januar 2023 var 197 mio. kvadratmeter (m2) opvarmet bygningsareal i landets parcelhuse, rækkehuse og etageboliger herhjemme. Naturgas og fjernvarme er de mest udbredte op­varm­nings­for­mer. Naturgas står for 17,7% af det opvarmede areal, mens fjernvarme står for 63,8%. Statistikken går tilbage til 2011 og er baseret på Bygnings- og Boligregistret (BBR). Tallene er behæftet med en vis usikkerhed, da data i BBR bygger på ejernes egne indberetninger.

Opvarmning med naturgas går for tredje år i træk tilbage, og faldet er endda ekstra markant i år. Andelen lyder nu på 17,7% af det samlede areal mod 19,4% i 2021 og 19,2% i 2022. Andelen som har fjernvarme, stiger støt og roligt år for år. I 2011 var andelen i landets parcelhuse, etageboliger og rækkehuse, som har fjernvarme, 58,7% af det samlede areal. I 2023 var den andel så steget til 63,8%. Den helt store højdespringer i tallene er dog varmepumper, som på et år er gået frem med 5,3 mio. m2 svarende til en fremgang på hele 30,8% i forhold til året før. Samlet står varmepumperne dog kun for 7,3% af opvarmningen i 2023 mod 1,2% i 2011.

Flere danskere smider naturgasfyret på porten. Det gør de til fordel for fjernvarme og varmepumper, som atter vinder frem i 2022. De seneste par års hastigt stigende priser på især naturgas, har formentlig skubbet ekstra bagpå den udvikling, mens også udbredelsen af fjernvarme kan spille ind. Når det er sagt, så er der stadig et godt stykke vej til, at naturgasfyr for alvor bliver udfaset.

 Tusindvis af danskere med naturgas- og oliefyr fik sidste år direkte besked, om de kan forvente fjernvarme i deres bolig, eller om de skal overveje en anden mulighed som fx en varmepumpe. Med den afklaring i hånden kan mange danskere med naturgas- og oliefyr begynde at planlægge, hvad de skal omlægge deres nuværende op­varm­nings­form til. Vi forventer derfor, at den nedadgående tendens for naturgas, olie og andet fast brændsel vil fortsætte i de kommende år. De vil i stedet blive erstattet af mere fjernvarme og flere varmepumper.

Det har da også været en dyr fornøjelse i 2022 for de ca. 400.000 danske boliger, som er opvarmet med naturgas. En bolig med et forbrug på 1.650 kubikmeter (m3) naturgas har således skulle have ca. 15.000 kr. mere op af lommen i 2022 set i forhold til 2021 for at opvarme hjemmet, hvis forbruget har været uændret. De højere naturgaspriser har fået danskerne til at spare gevaldigt på gassen, og det har utvivlsomt gjort ek­stra­reg­nin­gen mindre, men ikke helt fået den til at fordufte. Priserne på naturgas er dog på det allerseneste faldet noget mere til ro.

Relaterede artikler