Fald i industriens produktion i marts

Industrien buldrer afsted i topfart. Medicin er i sandhed industriens guldkalv med massiv fremgang, men omvendt er produktionen faldet i 9 ud af 12 af de andre underbrancher. Så det er altså ikke en samlet industri, som oplever den markante fremgang.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske in­du­stri­pro­duk­tion faldt med 2,3% i marts. Produktionen svinger notorisk meget fra måned til måned, og ser vi på 1. kvartal som helhed, så er produktionen vokset med 3,3% i forhold til kvartalet før.

Me­di­ci­nal­pro­duk­tio­nen står for hele stigningen i den øgede produktion i 1. kvartal og mere til. I kvartalet har medicin løftet produktionen med 16% i forhold til kvartalet før. Trækker vi me­di­ci­nal­pro­duk­tion ud af produktionen, så er industriens produktion omvendt faldet med knap 4% i 1. kvartal.

Industrien buldrer afsted i topfart. Men det er et broget billede af industrien, når vi tager et spadestik dybere i tallene for in­du­stri­pro­duk­tio­nen. Medicin er i sandhed industriens guldkalv med massiv fremgang, men omvendt er produktionen faldet i 9 ud af 12 af de andre underbrancher. Så det er altså ikke en samlet industri, som oplever den markante fremgang, som de umiddelbare tal for in­du­stri­pro­duk­tio­nen giver en fornemmelse af.

Industriens produktion er i denne tid rekordhøj. Sammenlignet med sidste år lå produktionen i marts mere end 11% højere. Men det er især me­di­ci­nal­sek­to­ren, der trækker et stort læs i in­du­stri­pro­duk­tio­nen. Ser vi bort fra medicin, så er in­du­stri­pro­duk­tio­nen omvendt skrumpede med -7% i forhold til for et år siden.

Det er et broget billede for industrien, som bestemt ikke kører i samme retning med fald i de fleste underbrancher i årets 1. kvartal. Industrien er påvirket af en række udfordringer. Der er fortsat mere end 32% af virksomhederne, som melder om mangel på materialer og udstyr, som de ser som en pro­duk­tions­hæm­men­de faktor. Hertil fylder mangel på arbejdskraft fortsat for 17% af virksomhederne. Derudover nævner omkring hver fjerde virksomhed, at mangel på efterspørgsel begynder at være et problem.

Tilliden i industrien er drønet ned og befinder sig tæt på det laveste siden coronakrisen. Overordnet set er industriens forventninger til omsætning og beskæftigede faldende, om end de negative udsigter har rettet sig lidt. Det vidner om en mere udfordrende tid for industrien forude.

Relaterede artikler