Fald i dansk eksport

Et nyt slag til den danske eksport. Sidste sommer slog den rekord, men siden har eksporten haft mærkbar pil ned og dykket med 14%. Nogle dele af eksporten klarer sig dog ganske hæderligt.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at Danmark eksporterede for 154 mia. kr. i juni. Det er 1,4% mindre end måneden før, når der tages højde for sæson. Eksporten er faldet i 7 ud af de seneste 10 måneder.

Et nyt slag til den danske eksport. Sidste sommer slog den rekord, men siden har eksporten haft mærkbar pil ned og dykket med 14%. En stor del af faldet er dog drevet af lavere fragtrater og fald i søtransporten. Andre dele af eksporten klarer sig faktisk ganske hæderligt.

Tje­ne­ste­eks­port ved søtransport er raslet ned siden toppen i august sidste år. Alene den del er dykket med -55% siden toppen. Med til faldet hører så også, at der var en kæmpe stigning frem mod rekorden, hvor eksporten ved søtransport voksede med næsten 200% over to år.

Eksporten, fratrukket søtransport, viser som sådan godkendte takter og er de seneste tre måneder vokset med 3,5%. Sammenlignet med for et år siden ligger eksporten uden søtransport 11% højere i dag.

Eksporten risikerer at stå overfor mere udfordrende tider. Eksporten er afhængig af, hvordan det går i de udenlandske økonomier, som vi handler med. Med høj inflation og kraftige ren­testig­nin­ger er væksten også bøjet af flere steder, og det kan ramme den danske eksport, som beskæftiger op mod en mio. danske arbejdspladser. Dansk eksport er mindre konjunk­tur­føl­somt med et stort fokus på medicin, men vi er bestemt ikke skærmet af for den globale økonomi.

Relaterede artikler