Færre ledige stillinger for jobsøgende

Jobsøgende har færre stillinger at vælge mellem. Siden toppen sidste år er antallet af ledige stillinger dykket markant. Vi ser et lavere tempoet på arbejdsmarkedet med færre jobopslag og aftagende efterspørgsel efter arbejdskraft.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 3. kvartal var 51.800 ledige stillinger i den private sektor i Danmark, når der tages højde for sæson. Det er 2.200 færre i forhold til 2. kvartal, og antallet er faldet i fem kvartaler. Da antallet toppede i 2022, var der næsten 70.000 ledige stillinger.

Jobsøgende har færre stillinger at vælge mellem. Siden toppen sidste år er antallet af ledige stillinger dykket markant. Vi ser et lavere tempoet på ar­bejds­mar­ke­det med færre jobopslag og aftagende efterspørgsel efter arbejdskraft.

Selvom der er færre stillinger, så er der omvendt ikke decideret få stillinger at søge. Vi ser da også, at beskæftigelsen fortsætter med at slå rekorder. Antallet af stil­lings­op­slag stadig til den høje side historisk set og markant højere end før corona. Der er stadig en pæn andel af virksomheder, som melder om mangel på arbejdskraft og fortsat suger arbejdskraft til sig. Men det er ikke, hvad det har været. Tempoet var dog også abnormt højt for godt et år siden, så den lavere fart er helt som forventet.

Beskæftigelsen har senest rundet 3 mio. lønmodtagere i arbejde i Danmark. Og i 2023 alene er der kommet næsten 29.000 flere personer i job.

Vi nærmer os en tid, hvor vi ikke kan tillade os at blive overraskede over fald i beskæftigelsen. Ar­bejds­mar­ke­det reagerer typisk med forsinkelse, og dansk økonomi er allerede i teknisk recession med faldende BNP de seneste to kvartaler. Der kan være en forsinkelse på helt op mod et år, fra økonomien har sat tempoet ned, til det rammer ar­bejds­mar­ke­det.

Vores forventning om udfordring til ar­bejds­mar­ke­det kommer af, at store dele af industrien oplever en ringere efterspørgsel. Og med forbrugernes svækkede købekraft fra høj inflation og stigende renter er pri­vat­for­bru­get også faldet. Hertil står eksporten ligeledes overfor en mere udfordrende tid. Vi forventer dog en blød landing for økonomien og ar­bejds­mar­ke­det, som står stærkt.

Relaterede artikler