Færre konkurser i november

Konkurserne er løftet til det højeste i mere end et årti. Virksomhederne er ramt på flere fronter, hvor højere renter og svækket efterspørgsel dominerer lige nu. Og det kommer efter en periode med kraftigt stigende omkostninger og tilbagebetaling af coronalån.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 234 konkurser blandt aktive virksomheder i november, når vi tager højde for sæson. Det er lidt færre end i oktober, som bød på 266. Aktive virksomheder er virksomheder med ansatte eller med en omsætning på over 1 mio. kr.

Konkurserne kan svinge en del fra måned til måned, og billedet er fortsat, at konkurserne er højere end i mange år. Det seneste halvandet år har der i gennemsnit været omkring 250 konkurser om måneden, som er det højeste i omtrent 13 år. Før corona lå konkurserne på omkring 200 om måneden.

Konkurserne er løftet til det højeste i mere end et årti. Virksomhederne er ramt på flere fronter, hvor højere renter og svækket efterspørgsel dominerer lige nu. Og det kommer efter en periode med kraftigt stigende omkostninger og til­ba­ge­be­ta­ling af coronalån. Derfor har vi over en længere periode nu set flere konkurser blandt danske virksomheder.

Flere virksomheder beretter om mangel på efterspørgsel. I industrien er det knap 4 ud af 10 virksomheder, hvor der i dag er så stor mangel på efterspørgsel, at det er direkte hæmmende for produktionen. Og vi har netop også set, at produktionen i industrien har været mærkbart faldende, når vi ser bort fra me­di­ci­na­lin­du­stri­en. Også i ser­vi­ce­er­hver­ve­ne er det næsten 4 ud af 10 virksomheder med mangel på efterspørgsel, mens det er knap 3 ud af 10 virksomheder i byggeriet. For alle tre brancher er det i den høje ende historisk set.

Pri­vat­for­bru­get er faldet og også udenfor landets grænser er flere af vores samhandels landes økonomier bremset op. Det giver tågede for­ret­nings­ud­sig­ter for virksomheder, der er på kanten af at dreje nøglen om.

Staten har i forbindelse med coronakrisen ydet lån for 36,4 mia. kr., som har haft betalingsfrist i løbet af 2022 og 2023 til 50.000 virksomheder. Ifølge Skat­testy­rel­sens opgørelse fra september, er de fleste coronalån betalt tilbage. Men der er stadig oprettet til­ba­ge­be­ta­lings­ord­nin­ger for 0,7 mia. kr., mens 2,3 mia. kr. er under inddrivelse. Herudover er 100 mio. kr. i rykkerproces.

Relaterede artikler