Færre konkurser i august

Dagens konkurstal er det laveste i mere end et år. Det er rigtig godt nyt, selvom vi skal være påpasselige med at tillægge en enkelt måneds tal for meget værdi. Konkurserne i danske virksomheder har det seneste år været løftet til et nyt og højere niveau.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at der var 215 konkurser i aktive virksomheder i august, når der tages højde for sæson. Det er færre end julis 268 konkurser. Med aktive virksomheder er der tale om virksomheder med ansatte eller virksomheder med en omsætning på over 1 mio. kr.

Konkurserne i august er det laveste i 13 måneder. Før det har konkurserne gennem et års tid været på i omegnen af 250-270 om måneden. Det er højere end før coronakrisen, hvor de til sammenligning lå tæt på 200.

Dagens konkurstal er det laveste i mere end et år. Det er rigtig godt nyt, selvom vi skal være påpasselige med at tillægge en enkelt måneds tal for meget værdi. Konkurserne i danske virksomheder har det seneste år været løftet til et nyt og højere niveau. Og vi skal 13 år tilbage i tiden for at finde lige så mange konkurser som det foregående år, hvis vi ser bort fra dagens væsentligt bedre augusttal.

Til­ba­ge­be­ta­ling af coronalån har haft en meget markant påvirkning på kon­kurs­bil­le­det i opadgående retning. Men i takt med at til­ba­ge­be­ta­lin­ger­ne bliver overstået, så mindskes påvirkningen også. Det kan vi håbe på, at dagens tal med det laveste antal konkurser i 13 måneder bærer præg af. På den anen side er omkostningerne og renterne højere end tidligere og efterspørgslen er flere steder vigende. Det kan holde konkurserne oppe for en periode.

Omkring 50.000 virksomheder har været i gang med at tilbagebetale coronalån i 2022 og 2023. Staten har i forbindelse med coronakrisen ydet lån for 36,4 mia. kr., som har haft betalingsfrist i løbet af 2022 og 2023. Ifølge Skat­testy­rel­sens opgørelse fra august, er de fleste coronalån betalt tilbage. Men der er stadig be­ta­lings­ord­ning for 1 mia. kr., mens 2,4 mia. kr. er under inddrivelse. Herudover er 100 mio. kr. i rykkerproces.

Virk­som­he­der­nes pro­duk­tions­om­kost­nin­ger er løftet. Godt nok ligger pro­du­cent­pri­ser­ne -4% lavere end for et år siden, men de er fortsat +29% højere end for to år siden, inden de for alvor tog fart. Samtidig er renterne steget, og efterspørgslen viser svaghedstegn. Pri­vat­for­bru­get er faldet og også udenfor landets grænser er flere af vores samhandels landes økonomier bremset op. Det giver tågede for­ret­nings­ud­sig­ter for virksomheder, der er på kanten af at må dreje nøglen om.

Relaterede artikler