Få langtidsledige i Danmark

Langtidsledigheden holder sig lav. Året har egentlig budt på en lille stigning, men stigningen er meget meget lille. Det får derfor slet ikke alarmklokkerne til at ringe. Det er blot endnu et tal fra arbejdsmarkedet, som viser fine takter i en tid med modvind.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Jobindsats viser, at antallet af langtidsledige personer faldt med 213 personer i oktober. Tager vi højde for sæson er der tale om en stigning på 150 personer. Med andre ord en stort set uændret lang­tids­le­dig­hed. Langtidsledige er defineret ved, at man har været ledig i mindst 80% af tiden indenfor de seneste 12 måneder. Der er i dag knap 14.800 langtidsledige personer i Danmark.

Lang­tids­le­dig­he­den holder sig lav. Året har egentlig budt på en lille stigning, men stigningen er meget meget lille. Det får derfor slet ikke alarmklokkerne til at ringe. Det er blot endnu et tal fra ar­bejds­mar­ke­det, som viser fine takter i en tid med modvind fra stigende renter, svækket købekraft hos forbrugerne og en dansk økonomi, der faktisk skrumper.

Mens der i dag er under 15.000 langtidsledige i Danmark, var der næsten 44.000 personer, da lang­tids­le­dig­he­den toppede undervejs i coronakrisen. Og før tiden med corona lød lang­tids­le­dig­he­den på i omegnen af 26.000 personer.

Et stærkt arbejdsmarked er med til at holde lang­tids­le­dig­he­den lav. Beskæftigelsen slår rekorder og nåede senest en historisk milepæl med mere end 3 millioner lønmodtagere i arbejde. Alene i 2023 er der kommet omkring 29.000 flere personer i arbejde.

Vi ser dog, at farten på ar­bejds­mar­ke­det aftager. Den generelle ledighed er steget uafbrudt i et år. Det er dog alene små stigninger, og antallet af ledige er fortsat meget lavt historisk set. Ar­bejds­mar­ke­det reagerer typisk med en forsinkelse, og vi forventer, at beskæftigelsen falder, og ledigheden stiger yderligere. Meget peger dog foreløbig på en blød landing for økonomien.

Relaterede artikler