Erhvervstilliden stiger en smule

Erhvervstilliden ligger dog stadig enormt skidt til i en historisk sammenligning.

Danmark har de højeste forbrugerpriser i EU

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra Danmarks Statistik viser, at er­hverv­stil­li­den stiger til 87 i januar fra 85,7 i december. Stigningen er dog utrolig begrænset i sig selv.

I en historisk sammenligning ligger er­hverv­stil­li­den til den meget lave side. Den er i nyere tid stort set kun målt lavere under finanskrisen og coronakrisen. Er­hverv­stil­li­den slog toprekord så sent som i oktober 2021, men er siden faldet kraftigt.

Der er kommet lidt ro på er­hverv­stil­li­den, som har bevæget sig sidelæns de seneste tre måneder. Lidt af om­kost­nings­pres­set er stilnet af for virksomhederne. Samtidig har usikkerheden om de økonomiske udsigter mere haft karakter af status quo end eskalering. Er­hverv­stil­li­den ligger dog stadig enormt skidt til i en historisk sammenligning. Så det er bestemt ikke sådan, at man sidder tilbage og er ovenud begejstret efter de nye tal trods den lille stigning og overordnet set sidelæns bevægelse. Er­hverv­stil­li­den varsler på mange måder en udfordrende tid forude.

Pro­du­cent­pri­ser­ne er steget mere end 10% i forhold til for et år siden. Den er isoleret set en stor stigning, men for bare et halvt år siden lød den årlige stigning i pro­du­cent­pri­ser­ne på vanvittige 37%. Så på den måde er om­kost­nings­pres­set dybest set stilnet af efter en periode, hvor det måned for måned blev væsentligt dyrere at være virksomhed.

Der er en lille fremgang at spore indenfor næsten alle brancher. Mest i detailhandlen og herefter i industrien og ser­vi­ce­er­hver­ve­ne. Byggeriet ligger uændret. Generelt ligger tilliden dog skidt til indenfor alle erhverv.

Virk­som­he­der­nes forventning til fremtiden ser en smule bedre ud, om end den ikke er ligefrem positiv. Det gælder for alle erhvervene med den bedre tendens indenfor for­vent­nings­delen. Men gode er de ikke, og der venter en udfordrende tid for produktion og omsætning hos virksomhederne.

Relaterede artikler