Eksporten stiger

Dansk eksport viser sjælden stigning efter markante fald det seneste halve år. Eksporten viser egentlig fine og hæderlige takter, og det kraftige forudgående fald det seneste halve år er ikke helt så slemt, som det ser ud. En stor del er drevet af lavere fragtrater, som ramte tjenesteeksporten benhårdt.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at Danmark eksporterede for 158 mia. kr. i marts. Det er 1,7% mere end i februar, når der tages højde for sæson. Det er første gang i fire måneder, at eksporten stiger. Dog er eksporten faldet i fem ud af de seneste syv måneder. Eksporten er i dag -10% lavere end toppen i august.

Dansk eksport viser sjælden stigning efter markante fald det seneste halve år. Eksporten viser egentlig fine og hæderlige takter, og det kraftige forudgående fald det seneste halve år er ikke helt så slemt, som det ser ud. En stor del er drevet af lavere fragtrater, som ramte tje­ne­ste­eks­por­ten benhårdt. Eksporten kommer fra at vildt højt udgangspunkt sidste år, hvor eksport slog rekord. Og den er stadig høj.

Tje­ne­ste­eks­port ved søtransport raslede ned med 50% sidste toppen i august, men steg på ny i marts. De kraftige udsving i søtransporten er især påvirket af fragtraterne, og dermed prisen på den del af vores eksport. Op mod rekorden i august var søtransporten på et vildt ridt med en stigning på næsten 180% på to år. Eksporten gøres typisk op i løbende priser og pris­ud­vik­lin­gen har dermed stor betydning for eksporttallene. Trækker man søtransport ud af ligningen, så er den øvrige eksport vokset med 5% siden august.

Vareeksporten er øget med 7% i forhold til samme måned sidste år. Også her spiller højere priser ind, om end det er i mindre grad end på tje­ne­ste­eks­por­ten. Korrigerer vi for priser, så er vareeksporten i mængder skrumpet med- 6% i forhold til sidste år.

Eksporten kan stå overfor en udfordrende periode. Det globale økonomiske billede er sløret, og selvom der stadig strømmer robuste og flotte nøgletal ind for vores eks­port­mar­ke­der, så er der risiko for, at der er afmatning forude. Høj inflation, massive ren­te­for­hø­jel­ser og krig i Ukraine påvirker mange af vores nærmeste eks­port­mar­ke­der. Dog er dansk eksport mindre konjunk­tur­føl­somt, hvor især me­di­ci­na­l­eks­por­ten udgør et stort anker for den danske eksport. Vi er dog ikke afskærmet overfor ændringer i den globale økonomi, men det kan være med til at mildne et potentielt slag og eksportnedgang.

I 1. kvartal var dansk eksport 5% højere end samme kvartal sidste år. Og i forhold til samme periode i 2021 er eksporten vokset med imponerende 37%.

Relaterede artikler