Eksporten falder

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at Danmark eksporterede for 149 mia. kr. i februar. Det er 1,1% mindre end i januar, når der tages højde for sæson. Eksporten er nu faldet i 5 ud af de seneste 6 måneder, hvor den samlet er gået tilbage med 15% siden august.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Eksporten fortsætter faldet. Langt størstedelen af faldet i eksporten er dog drevet af lavere fragtrater på søtransport. Mange andre grene i eksporten har omvendt klaret sig ganske fint og hæderligt, hvor flere decideret er gået frem. Så selvom det seneste halve år ser slemt ud på facaden, så er det overhovedet ikke så slemt, som det ser ud. Sidste år slog eksporten rekord og ligger fortsat meget højt.

Tje­ne­ste­eks­por­ten ved søtransport toppede i august sidste år og er siden faldet med 52%. Det kraftige fald kommer imidlertid efter en stigning på næsten 180% i løbet af de to år, som gik forud. Det er især fragtrater og dermed prisen på eksporten, som har haft en enorm betydning for søtransporten. Og da eksporten typisk gøres op i løbende priser, så har det haft stor betydning for den samlede danske eksport.

Tager vi et blik på vareeksporten, så var den i februar 14% højere end for et år siden. Også her spiller højere priser dog ind. Korrigerer vi for pris­ud­vik­lin­gen, så er vareeksporten målt i mængder skrumpet med 5% i forhold til sidste år.

Eksporten var på en vild flyvetur i 2022, hvor vi samlet eksporterede for 30% i forhold til 2021. Eksporten har stor betydning for den danske økonomi og beskæftiger op mod 1 mio. arbejdspladser i Danmark.

Eksporten kan stå overfor en mere udfordrende periode. Udsigterne er blevet slørede med globale økonomiske udfordringer præget af høj inflation, massive pengepolitiske stramninger og krig i Ukraine. Det tynger det internationale økonomiske billede. Vi har dog foreløbig set flere af vores tætte sam­han­dels­part­ne­re klare sig fornuftigt gennem en svær tid. Og det mildner det potentielle slag til dansk eksport. Samtidig er dansk eksport mindre følsomt overfor konjunkturer med stort fokus på medicin og vindmøller. Vi er dog ikke afskærmet overfor ændringer i den globale økonomi.

Relaterede artikler