Danskernes interesse for obligationer stiger

Det seneste års mærkbart stigende renter har sat nyt liv i obligationsinvesteringerne, hvor renteafkastet er blevet markant større end det, som vi har oplevet gennem de seneste mange år.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Friske tal fra Nationalbanken viser, at de danske husholdningers egne aktie- og ob­liga­tions­be­hold­nin­ger samlet steg med 15 mia. kr. i juni. Statistikken ser alene på VP-registrerede værdipapirer, og en stor del af beholdningen af udenlandske værdipapirer indgår derfor ikke. Statistikken går tilbage til 2000.

Danskerne havde obligationer for 72 mia. kr. ved udgangen af juni. Det er en fremgang på knap 6 mia. kr. i forhold til måneden før svarende til en stigning på 9%. Sammenlignet med for et år siden er der tale om en fremgang på imponerende 77% i danskernes egne ob­liga­tions­be­hold­nin­ger.

Wow, obligationer som investering har vokseværk hos danskerne. Danskerne genfinder simpelthen interessen for at eje obligationer. Det seneste års mærkbart stigende renter har sat nyt liv i ob­liga­tions­in­ve­ste­rin­ger­ne, hvor renteafkastet er blevet markant større end det, som vi har oplevet gennem de seneste mange år. Med fornyet fremgang i juni er ob­liga­tions­for­mu­er­ne vokset med 80% siden bunden for omtrent et år siden. Det har bragt ob­liga­tions­be­hold­nin­ger­ne op på det højeste i 8 år.

Vender vi blikket mod aktieformuerne, så lyder de på 618 mia. kr. i juni. Det er en stigning på knap 1 mia. i forhold til måneden før. Og sammenlignet med for et år siden er de øget med 81 mia. kr.

Aktieformuerne er igen i fremgang. Det meste af 2022 bød på massiv tilbagegang, hvor der undervejs i året nåede at blev skåret 141 mia. kr. af ak­tie­be­hold­nin­ger­ne. Men siden bunden i efteråret sidste år er det gået pænt frem, og det meste er nu indhentet.

Det danske C25-indeks voksede med 0,8% i juni, og den spæde stigning smitter af danskernes ak­tie­be­hold­nin­ger. I juli har C25 dog ligget tæt på fladt for måneden med nogen udsving. Derfor er der formentlig udsigt til nogenlunde uændrede aktieformuer, når vi senere får friske tal for juli måned.

Det seneste halvandet års tid har budt på store udsving på de finansielle markeder. Det står som en vigtig påmindelse om, at investering i både aktier og obligationer skal behandles som en langsigtet investering. Det går både op og ned undervejs, og man skal have is i maven, bevare roen, og minde sig selv om sin oprindelige in­ve­ste­rings­stra­te­gi og holde fast i den.

Relaterede artikler