Danskernes formuer fik stryg i 2022

Inflationen var skyhøj, boligpriserne faldt og aktiemarkederne havde mærkbar pil ned. Og det gør samlet set, at danskernes formue blev sendt på tilbagegang. Tager vi et kig på 2023, forventer vi, at formuerne igen vil få medvind i sejlene.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Helt friske tal fra Danmarks Statistik viser, at danskerne i gennemsnit havde en nettoformue på 1.861.210 mio. kr. ved udgangen af 2022. Det er et fald på 7% i forhold til 2021, hvor nettoformuen var på knap 2 mio. kr. Statistikken opgøres én gang årligt, og er i dag blevet frisket op med tal for 2022.

Danskernes formuer fik brede stryg sidste år. Året var generelt et hårdt år på flere fronter. Inflationen var skyhøj, boligpriserne faldt og ak­tie­mar­ke­der­ne havde mærkbar pil ned. Og det gør samlet set, at danskernes formue blev sendt på tilbagegang.

Danskernes formue består af bolig- og pensionsformue samt øvrig opsparing som fx bankindlån og værdipapirer. Fra formuen fratrækkes gæld, og det giver så nettoformuen. Tallene for danskerens formuer dækker kun til og med 2022, og tager vi et blik ind i 2023, ser det bedre ud.

Tager vi et kig på 2023, forventer vi, at formuerne igen vil få medvind i sejlene. Året har været præget af mere medvind på ak­tie­mar­ke­der­ne, og det kan smitte positivt af på danskernes afkast både på egne opsparede midler og på pen­sions­for­mu­en. På boligmarkedet har vi også set stigende priser, og samtidig er re­al­kre­dit­gæl­den skrumpet i boligerne. Det vil påvirke boligformuen positivt.

De store aktieindeks rundt om i verden har for året som helhed leveret positive afkast, og det kan påvirke pen­sions­for­mu­er­ne såvel som danskernes egne investeringer i værdipapirer i positiv retning. Boligpriserne har også vendt snuden opad, og målt fra starten af 2023 til i dag er huspriserne steget med 1,5% og lej­lig­heds­pri­ser­ne med 5,1% på landsplan, når vi tager højde form sæson.

Vi skal hertil huske, at danskerne løbende indbetaler på deres pen­sions­op­spa­ring, er på den gode side af 125 mia. kr., og det vil også trække op i formuen. Danskernes bankindlån er ligeledes steget med ca. 30 mia. kr. i løbet af 2023, og det trækker isoleret set også op i formuerne.

Relaterede artikler