Danskernes bankindlån voksede 46 mia. kr. i 2022

Bankindlånet mister dog købekraft som følge af den høje inflation.

Danskernes bankindlån er fortsat på mere end 1 billion kr. i oktober

Friske tal fra Nationalbanken viser, at danskernes bankindlån faldt med 9 mia. kr. i december. Der står dermed ved udgangen af 2022 1.088 mia. kr. på danskernes helt almindelige bankkonti, og det betyder, at bankindlånet er steget med 46 mia. kr. i løbet af 2022 svarende til en vækst på 4,4%. Ser vi på bankindlånet i gennemsnit per voksne dansker, så har vi 228.000 kr. stående i gennemsnit ved udgangen af 2022. Indlånet er dog ulige fordelt mellem danskerne, så det er bestemt ikke alle, som kan nikke genkendende til det gennemsnitlige beløb og deres egen bankkonto.

Danskernes bankindlån steg med 46 mia. kr. i 2022. Det store milliardbeløb er en god stødpude at have stående i en tid med enorm økonomisk usikkerhed og hastigt stigende priser. Her skal det naturligvis med, at bufferen er meget ulige fordelt blandt danskerne, og nogle derfor har mere stående på bankkontoen end andre.

Stigningen i bankindlånet sker på trods af tårnhøje prisstigninger, som trækker flere kroner ud af danskernes pengepunge til forbrug. Det er der flere forklaringer på. Beskæftigelsen har slået den ene rekord efter den anden sidste år, og der er i dag over 170.000 flere beskæftigede end før coronakrisen herhjemme. Når der er flere i beskæftigelse, så øger det den samlede lønindkomst, og det bidrager til at sende bankindlånet opad. Herudover får danskerne også igen positiv rente på deres bankindlån, og det øger incitamentet til at spare op, mens også danskernes friværdi i boligerne er store, som typisk også er positivt for bankindlånet.

Bankindlånet mister dog købekraft som følge af den høje inflation. Det betyder, at man ganske enkelt kan købe mindre for de penge, man har stående på kontoen. Korrigerer vi for det, så er bankindlånets købekraft tværtimod faldet med 45 mia. kr. gennem 2022.

Relaterede artikler